S. 3-826 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot opheffing van de artikelen van het Kieswetboek over de sanctie op de stemplicht
Jacques Germeaux    Annemie Van de Casteele    Patrik Vankrunkelsven    Stefaan Noreilde   

stemplicht
strafsanctie
verkiezing

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-826/1 3-826/1 (PDF) Wetsvoorstel 16/7/2004
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
16/7/2004   Indiening Doc. 3-826/1 3-826/1 (PDF)
15/10/2004   Inoverwegingneming
15/10/2004   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
15/10/2004   Verzending naar commissie
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving