S. 3-821 Dossierfiche K. 51-1522

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst inzake de voorrechten en immuniteiten van het Internationaal Strafgerechtshof, gedaan te New York op 9 september 2002
Regering G. Verhofstadt II  

Internationaal Strafhof
diplomatieke onschendbaarheid
ratificatie van een overeenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-821/1 3-821/1 (PDF) Wetsontwerp 20/7/2004
3-821/2 3-821/2 (PDF) Verslag namens de commissie 14/12/2004
K. 51-1522/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 22/12/2004
K. 51-1522/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 20/1/2005
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
20/7/2004   Indiening Doc. 3-821/1 3-821/1 (PDF)
20/7/2004   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
16/12/2004   Inschrijving op agenda
21/12/2004   Algemene bespreking Hand. 3-89 Hand. 3-89 (PDF)
21/12/2004   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-89 Hand. 3-89 (PDF)
21/12/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+54/-0/o0) Hand. 3-89 Hand. 3-89 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
20/7/2004   Verzending naar commissie
13/10/2004   Inschrijving op agenda
13/10/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Christian Brotcorne
13/10/2004   Bespreking
13/10/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o1)
13/10/2004   Aanneming zonder amendering
14/12/2004   Inschrijving op agenda
14/12/2004   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 3-821/2 3-821/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
21/12/2004   Overzending Doc. K. 51-1522/1
12/1/2005   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 267
20/1/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 114, p. 49-50
20/1/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 114, p. 62
Doc. K. 51-1522/2
20/1/2005   Aanneming zonder amendering
20/1/2005   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
24/2/2005   Bekrachtiging en afkondiging
15/4/2005   Bekendmaking (16454-16468)
13/5/2005   Erratum (22858)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 21/12/2004
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 13/10/2004, 14/12/2004
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 20/1/2005
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
24/2/2005 15/4/2005, blz 16454-16468
Errata
Op 13/5/2005, blz 22858