S. 3-78 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 317 in het Strafwetboek
Hugo Vandenberghe   

klacht inzake bestuurlijke geschillen
strafsanctie
burgerlijke rechtsvordering
strafprocedure
strafrecht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-78/1 3-78/1 (PDF) Wetsvoorstel 15/7/2003
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
15/7/2003   Indiening
Herindiening 2-1616/1 - 2002-2003 op 9 april 2003.
Doc. 3-78/1 3-78/1 (PDF)
31/7/2003   Inoverwegingneming
31/7/2003   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
31/7/2003   Verzending naar commissie
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving