S. 3-768 Dossierfiche K. 51-1521

Wetsontwerp houdende instemming met het Internationaal Verdrag inzake Plantgenetische Hulpbronnen voor Voeding en Landbouw, en met de Bijlagen I en II, gedaan te Rome op 6 juni 2002
Regering G. Verhofstadt II  

transgene plant
landbouw en voeding
FAO
ratificatie van een overeenkomst
biodiversiteit
plantenveredeling
plantaardige productie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-768/1 3-768/1 (PDF) Wetsontwerp 17/6/2004
3-768/2 3-768/2 (PDF) Verslag namens de commissie 14/12/2004
K. 51-1521/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 22/12/2004
K. 51-1521/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 20/1/2005
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
17/6/2004   Indiening Doc. 3-768/1 3-768/1 (PDF)
17/6/2004   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
20/12/2004   Inschrijving op agenda
21/12/2004   Algemene bespreking Hand. 3-89 Hand. 3-89 (PDF)
21/12/2004   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-89 Hand. 3-89 (PDF)
21/12/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+52/-0/o0) Hand. 3-89 Hand. 3-89 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
17/6/2004   Verzending naar commissie
13/10/2004   Inschrijving op agenda
13/10/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Jacinta De Roeck
13/10/2004   Bespreking
14/12/2004   Inschrijving op agenda
14/12/2004   Bespreking
14/12/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
14/12/2004   Aanneming zonder amendering
14/12/2004   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-768/2 3-768/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
21/12/2004   Overzending Doc. K. 51-1521/1
12/1/2005   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 267
20/1/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 114, p. 48-49
20/1/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 114, p. 61-62
Doc. K. 51-1521/2
20/1/2005   Aanneming zonder amendering
20/1/2005   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
18/4/2005   Bekrachtiging en afkondiging
21/12/2007   Bekendmaking (64888-64915)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 21/12/2004
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 13/10/2004, 14/12/2004
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 20/1/2005
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
18/4/2005 21/12/2007, blz 64888-64915