S. 3-758 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel houdende de oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken
Hugo Vandenberghe    Stefaan De Clerck    Sabine de Bethune   

strafrechtspraak
rechtsvordering
voltrekking van de straf
strafprocedure

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-758/1 3-758/1 (PDF) Wetsvoorstel 17/6/2004
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
17/6/2004   Indiening Doc. 3-758/1 3-758/1 (PDF)
24/6/2004   Inoverwegingneming
24/6/2004   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
24/6/2004   Verzending naar commissie
24/5/2005   Inschrijving op agenda
24/5/2005   Niet behandeld
31/5/2005   Inschrijving op agenda
31/5/2005   Niet behandeld
7/6/2005   Inschrijving op agenda
7/6/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Marie-Josť Laloy
7/6/2005   Inleidende uiteenzetting
vice-eerste minister en minister van Justitie
14/6/2005   Inschrijving op agenda
14/6/2005   Bespreking
15/6/2005   Inschrijving op agenda
15/6/2005   Bespreking
21/6/2005   Inschrijving op agenda
21/6/2005   Hoorzitting met voorzitters van de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling
21/6/2005   Hoorzitting met vertegenwoordigers van de justitiehuizen
21/6/2005   Hoorzitting met de heer John Vanacker, directeur-generaal van de dienst "Uitvoering van straffen en maatregelen"
22/6/2005   Inschrijving op agenda
22/6/2005   Hoorzitting met de heer DaniŽl Martin, directeur van het Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid
28/6/2005   Inschrijving op agenda
28/6/2005   Bespreking
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd 7/6/2005, 14/6/2005, 15/6/2005, 21/6/2005, 22/6/2005, 28/6/2005

Kruispuntbank van de wetgeving