S. 3-748 Dossierfiche K. 51-1294

Wetsontwerp houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de West-Afrikaanse Economische en Monetaire Unie, gedaan te Brussel op 26 maart 2002
Regering G. Verhofstadt II  

West-Afrikaanse Economische en Monetaire Unie
ratificatie van een overeenkomst
zetel van de instelling

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-748/1 3-748/1 (PDF) Wetsontwerp 11/6/2004
K. 51-1294/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 19/7/2004
K. 51-1294/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 25/11/2004
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
11/6/2004   Indiening Doc. 3-748/1 3-748/1 (PDF)
11/6/2004   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
14/7/2004   Inschrijving op agenda
15/7/2004   Algemene bespreking Hand. 3-73 Hand. 3-73 (PDF)
15/7/2004   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-73 Hand. 3-73 (PDF)
15/7/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+59/-0/o0) Hand. 3-73 Hand. 3-73 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
11/6/2004   Verzending naar commissie
13/7/2004   Inschrijving op agenda
13/7/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Pierre Galand
13/7/2004   Bespreking
13/7/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-0/o0)
13/7/2004   Aanneming zonder amendering
13/7/2004   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
  [K2] Behandeling door Kamer
15/7/2004   Overzending Doc. K. 51-1294/1
10/11/2004   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 223
25/11/2004   Bespreking
Integraal verslag nr. 95, p. 50-51
25/11/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 95, p. 69
Doc. K. 51-1294/2
25/11/2004   Aanneming zonder amendering
25/11/2004   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
14/1/2005   Bekrachtiging en afkondiging
18/3/2005   Bekendmaking (12003-12009)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 15/7/2004
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 13/7/2004
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 25/11/2004
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
14/1/2005 18/3/2005, blz 12003-12009