S. 3-740 Dossierfiche K. 51-1293

Wetsontwerp houdende instemming met het Avenant, ondertekend te Brussel op 11 december 2002, bij de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Groothertogdom Luxemburg tot het vermijden van dubbele belasting en tot regeling van sommige andere aangelegenheden inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en het desbetreffende Slotprotocol, ondertekend te Luxemburg op 17 september 1970
Regering G. Verhofstadt II  

Belgisch-Luxemburgse Economische Unie
Luxemburg
beroep in de kunst
ratificatie van een overeenkomst
dubbele belasting
vermogensbelasting
varend en vliegend personeel
belastingovereenkomst
pensioenregeling
ondernemingsdirecteur
grensarbeider
beroepssport

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-740/1 3-740/1 (PDF) Wetsontwerp 11/6/2004
K. 51-1293/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 19/7/2004
K. 51-1293/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 25/11/2004
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
11/6/2004   Indiening Doc. 3-740/1 3-740/1 (PDF)
11/6/2004   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
14/7/2004   Inschrijving op agenda
15/7/2004   Algemene bespreking Hand. 3-73 Hand. 3-73 (PDF)
15/7/2004   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-73 Hand. 3-73 (PDF)
15/7/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+61/-0/o0) Hand. 3-73 Hand. 3-73 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
11/6/2004   Verzending naar commissie
13/7/2004   Inschrijving op agenda
13/7/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Christian Brotcorne
13/7/2004   Bespreking
13/7/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-0/o0)
13/7/2004   Aanneming zonder amendering
13/7/2004   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
  [K2] Behandeling door Kamer
15/7/2004   Overzending Doc. K. 51-1293/1
10/11/2004   Aaaneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 223
25/11/2004   Bespreking
Integraal verslag nr. 95, p. 49-50
25/11/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 95, p. 68-69
Doc. K. 51-1293/2
25/11/2004   Aanneming zonder amendering
25/11/2004   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
17/12/2004   Bekrachtiging en afkondiging
22/12/2004   Bekendmaking (85402-85405)
23/2/2006   Erratum (9263-9264)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 15/7/2004
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 13/7/2004
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 25/11/2004
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
17/12/2004 22/12/2004, blz 85402-85405
Errata
Op 23/2/2006, blz 9263-9264