S. 3-739 Dossierfiche                  

Herziening van titel IV van de Grondwet, om een nieuw artikel in te voegen betreffende internationale rechtscolleges
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 128 - Ed. 2 van 10 april 2003)
----------
Voorstel tot herziening van de Grondwet houdende de invoeging van een nieuw artikel 169bis inzake het Internationaal Strafhof en de internationale strafgerechten in de titel IV van de Grondwet
Regering G. Verhofstadt II  

Internationaal Strafhof
herziening van de grondwet
internationale rechtspraak
Internationaal Straftribunaal

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-739/1 3-739/1 (PDF) Herziening van de grondwet 11/6/2004
3-739/2 3-739/2 (PDF) Amendementen 17/2/2005
3-739/3 3-739/3 (PDF) Amendementen 24/3/2005
3-739/4 3-739/4 (PDF) Amendementen 2/6/2005
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
9/6/2004   Indiening Doc. 3-739/1 3-739/1 (PDF)
9/6/2004   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
9/6/2004   Verzending naar commissie
21/10/2004   Inschrijving op agenda
21/10/2004   Niet behandeld
2/12/2004   Inschrijving op agenda
2/12/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Hugo Vandenberghe
16/12/2004   Inschrijving op agenda
16/12/2004   Inleidende uiteenzetting
vice-eerste minister en minister van Justitie
16/12/2004   Bespreking
17/2/2005   Inschrijving op agenda
17/2/2005   Bespreking
17/3/2005   Inschrijving op agenda
17/3/2005   Bespreking
24/3/2005   Inschrijving op agenda
24/3/2005   Bespreking
25/1/2007   Inschrijving op agenda
25/1/2007   Niet behandeld
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 2/12/2004, 16/12/2004, 17/2/2005, 17/3/2005, 24/3/2005