S. 3-695 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsuitkering ten voordele van zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten met het oog op de invoering van adoptierust en een adoptieuitkering voor zelfstandigen
Annemie Van de Casteele    Christian Brotcorne    Berni Collas    Sabine de Bethune    Christel Geerts   

ouderverlof
meewerkende echtgenoot
zelfstandig beroep
adoptie
moederschapsuitkering

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-695/1 3-695/1 (PDF) Wetsvoorstel 14/5/2004
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
14/5/2004   Indiening Doc. 3-695/1 3-695/1 (PDF)
27/5/2004   Inoverwegingneming
27/5/2004   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
27/5/2004   Verzending naar commissie
15/2/2006   Inschrijving op agenda
15/2/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Jan Steverlynck
15/2/2006   Bespreking
14/6/2006   Inschrijving op agenda
14/6/2006   Bespreking
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 15/2/2006, 14/6/2006

Kruispuntbank van de wetgeving