S. 3-681 Dossierfiche K. 51-1277

Wetsontwerp houdende instemming met de Kaderovereenkomst van de Wereldgezondheidsorganisatie inzake de bestrijding van het tabaksgebruik, aangenomen te Genève op 21 mei 2003
Regering G. Verhofstadt II  

Wereldgezondheidsorganisatie
tabak
nicotineverslaving
ratificatie van een overeenkomst
kaderovereenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-681/1 3-681/1 (PDF) Wetsontwerp 12/5/2004
K. 51-1277/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 9/7/2004
K. 51-1277/2 Verslag namens de commissie 15/7/2004
K. 51-1277/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 15/7/2004
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
12/5/2004   Indiening Doc. 3-681/1 3-681/1 (PDF)
12/5/2004   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
7/7/2004   Inschrijving op agenda
8/7/2004   Algemene bespreking Hand. 3-70 Hand. 3-70 (PDF)
8/7/2004   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-70 Hand. 3-70 (PDF)
8/7/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+54/-0/o0) Hand. 3-70 Hand. 3-70 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
12/5/2004   Verzending naar commissie
8/7/2004   Inschrijving op agenda
8/7/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Patrik Vankrunkelsven
8/7/2004   Bespreking
8/7/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
8/7/2004   Aanneming zonder amendering
8/7/2004   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
  [K2] Behandeling door Kamer
8/7/2004   Overzending Doc. K. 51-1277/1
15/7/2004   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 51-1277/2
15/7/2004   Bespreking
Integraal verslag nr. 80, p. 81-83
15/7/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 80, p. 101-102
15/7/2004   Aanneming zonder amendering
15/7/2004   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
13/9/2004   Bekrachtiging en afkondiging
10/11/2004   Bekendmaking (75791)
29/11/2005   Erratum (51050-51074)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 8/7/2004
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 8/7/2004
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 15/7/2004
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
13/9/2004 10/11/2004, blz 75791
Errata
Op 29/11/2005, blz 51050-51074