S. 3-663 Dossierfiche K. 51-1662

Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 648, 652, 655 en 656 van het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op de invoering van een vereenvoudigde onttrekking van de zaak aan de rechter die gedurende meer dan zes maanden verzuimt de zaak die hij in beraad heeft genomen, te berechten
Nathalie de T' Serclaes    Staf Nimmegeers    Philippe Mahoux    Hugo Vandenberghe    Clotilde Nyssens   

rechter
gerechtelijke achterstand
rechtsvordering
hogere rechtspraak

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-663/1 3-663/1 (PDF) Wetsvoorstel 30/4/2004
3-663/2 3-663/2 (PDF) Amendementen 11/5/2004
3-663/3 3-663/3 (PDF) Advies van de Raad van State 18/6/2004
3-663/4 3-663/4 (PDF) Amendementen 18/2/2005
3-663/5 3-663/5 (PDF) Verslag namens de commissie 8/3/2005
3-663/6 3-663/6 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 8/3/2005
3-663/7 3-663/7 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 10/3/2005
K. 51-1662/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 11/3/2005
K. 51-1662/2 Amendementen 24/5/2005
K. 51-1662/3 Verslag namens de commissie 3/11/2005
K. 51-1662/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 10/11/2005
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
30/4/2004   Indiening Doc. 3-663/1 3-663/1 (PDF)
6/5/2004   Inoverwegingneming
6/5/2004   Verzending naar commissie: Justitie
13/5/2004   Externe adviesaanvraag: Raad van State
14/5/2004   Externe adviesaanvraag: Hoge Raad voor de Justitie
21/6/2004   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. 3-663/3 3-663/3 (PDF)
1/7/2004   Ontvangst extern advies: Hoge Raad voor de Justitie
3/3/2005   Inschrijving op agenda
10/3/2005   Algemene bespreking Hand. 3-100 Hand. 3-100 (PDF)
10/3/2005   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-100 Hand. 3-100 (PDF)
10/3/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+58/-1/o5) Hand. 3-100 Hand. 3-100 (PDF)
Doc. 3-663/7 3-663/7 (PDF)
  Commissie: Justitie
6/5/2004   Verzending naar commissie
11/5/2004   Inschrijving op agenda
11/5/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Luc Willems
11/5/2004   Bespreking
15/2/2005   Inschrijving op agenda
15/2/2005   Bespreking
22/2/2005   Inschrijving op agenda
22/2/2005   Bespreking
22/2/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-1/o1)
22/2/2005   Aanneming zonder amendering
8/3/2005   Inschrijving op agenda
8/3/2005   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (10 stemmen)
Doc. 3-663/5 3-663/5 (PDF)
8/3/2005   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 3-663/6 3-663/6 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
11/3/2005   Overzending Doc. K. 51-1662/1
3/11/2005   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 51-1662/3
10/11/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 168, p. 50-51
10/11/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+97/-0/o26)
Integraal verslag nr. 168, p. 76
Doc. K. 51-1662/4
10/11/2005   Aanneming zonder amendering
23/6/2005   Opschorting termijn
30/6/2005   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/27 3-82/27 (PDF)
1/7/2005   Hervatting termijn
10/11/2005   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
6/12/2005   Bekrachtiging en afkondiging
13/1/2006   Bekendmaking (2247-2248)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 10/3/2005
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 11/5/2004, 15/2/2005, 22/2/2005, 8/3/2005
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 10/11/2005
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 12/3/2005 60 26/5/2005
Opschorting termijn Onderzoekstermijn (K1) 12/3/2005 0
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Onderzoekstermijn (K1) 12/3/2005 60 5/12/2005
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (K1) 12/3/2005 0 1/7/2005
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
6/12/2005 13/1/2006, blz 2247-2248