S. 3-659 Dossierfiche K. 51-1221

Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van artikel 6, ß 1, VIII, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen
Regering G. Verhofstadt II  

gemeente
elektrische energie
marktliberalisatie
gewesten en gemeenschappen van BelgiŽ
gemengd bedrijf
elektriciteitsvoorziening
institutionele hervorming
lokale financiŽn

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-659/1 3-659/1 (PDF) Ontwerp van bijzondere wet 28/4/2004
3-659/2 3-659/2 (PDF) Amendementen 10/5/2004
3-659/3 3-659/3 (PDF) Verslag namens de commissie 13/5/2004
3-659/4 3-659/4 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissie 13/5/2004
K. 51-1221/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 18/6/2004
K. 51-1221/2 Verslag namens de commissie 12/7/2004
K. 51-1221/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 15/7/2004
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
28/4/2004   Indiening Doc. 3-659/1 3-659/1 (PDF)
28/4/2004   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
19/5/2004   Inschrijving op agenda
10/6/2004   Inschrijving op agenda
17/6/2004   Algemene bespreking Hand. 3-64 Hand. 3-64 (PDF)
17/6/2004   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-64 Hand. 3-64 (PDF)
17/6/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+42/-12/o11) Hand. 3-64 Hand. 3-64 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
28/4/2004   Verzending naar commissie
6/5/2004   Inschrijving op agenda
6/5/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Paul Wille
6/5/2004   Bespreking
10/5/2004   Inschrijving op agenda
10/5/2004   Bespreking
10/5/2004   Stemming over het geheel: geamendeerd (+10/-2/o0)
10/5/2004   Aanneming na amendering
13/5/2004   Inschrijving op agenda
13/5/2004   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 3-659/3 3-659/3 (PDF)
13/5/2004   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 3-659/4 3-659/4 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
17/6/2004   Overzending Doc. K. 51-1221/1
12/7/2004   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 51-1221/2
15/7/2004   Bespreking
Integraal verslag nr. 80, p. 1-28 + p. 72-81
15/7/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+89/-39/o6)
Integraal verslag nr. 80, p. 116-117
Doc. K. 51-1221/3
15/7/2004   Aanneming zonder amendering
15/7/2004   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
13/9/2004   Bekrachtiging en afkondiging
9/11/2004   Bekendmaking (75421-75422)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 17/6/2004
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Geamendeerd 6/5/2004, 10/5/2004, 13/5/2004
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 15/7/2004
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
13/9/2004 9/11/2004, blz 75421-75422