S. 3-648 Dossierfiche K. 51-29

Wetsontwerp tot oprichting van een Parlementair Comité belast met de wetsevaluatie
Daniel Bacquelaine  

wetgeving
bijzondere commissie
wetgevende procedure
parlementaire procedure
Grondwettelijk Hof (België)
administratieve rechtspraak
hogere rechtspraak
Parlementair Comité belast met wetsevaluatie
regelgevingsbeleid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-29/1 Wetsvoorstel 26/6/2003
K. 51-29/2 Amendementen 7/11/2003
K. 51-29/3 Amendementen 12/11/2003
K. 51-29/4 Amendementen 17/12/2003
K. 51-29/5 Amendement 5/1/2004
K. 51-29/6 Amendementen 6/1/2004
K. 51-29/7 Amendementen 27/1/2004
K. 51-29/8 Amendementen 3/2/2004
K. 51-29/9 Verslag namens de commissie 15/3/2004
K. 51-29/10 Amendement 18/3/2004
K. 51-29/11 Verslag namens de commissie 7/4/2004
K. 51-29/12 Tekst aangenomen door de commissie 7/4/2004
K. 51-29/13 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 22/4/2004
3-648/1 3-648/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 26/4/2004
3-648/2 3-648/2 (PDF) Advies van de Raad van State 28/7/2006
3-648/3 3-648/3 (PDF) Amendementen 15/2/2007
3-648/4 3-648/4 (PDF) Verslag namens de commissie 27/3/2007
3-648/5 3-648/5 (PDF) Tekst verbeterd door de commissie 27/3/2007
3-648/6 3-648/6 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 29/3/2007
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
26/6/2003   Indiening Doc. K. 51-29/1
26/6/2003   Inoverwegingneming
7/4/2004   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 51-29/11
22/4/2004   Bespreking
Integraal verslag nr. 60, p. 36-48
22/4/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+94/-14/o7)
Integraal verslag nr. 60, p. 62
Hand. 3-52 Hand. 3-52 (PDF)
Doc. K. 51-29/13
22/4/2004   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
26/4/2004   Overzending
26/4/2004   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
4/5/2006   Externe adviesaanvraag: Raad van State
28/7/2006   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. 3-648/2 3-648/2 (PDF)
22/3/2007   Inschrijving op agenda
28/3/2007   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 3-648/3 3-648/3 (PDF)
29/3/2007   Algemene bespreking Hand. 3-211 Hand. 3-211 (PDF)
29/3/2007   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-211 Hand. 3-211 (PDF)
29/3/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+40/-19/o4) Hand. 3-212 Hand. 3-212 (PDF)
Doc. 3-648/6 3-648/6 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
26/4/2004   Verzending naar commissie
21/10/2004   Inschrijving op agenda
21/10/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Francis Delpérée
21/10/2004   Bespreking
18/3/2005   Inschrijving op agenda
18/3/2005   Hoorzitting met de heer Alex ARTS, voorzitter van het Arbitragehof
18/3/2005   Hoorzitting met de heer Jean SPREUTELS, rechter van het Arbitragehof
18/3/2005   Hoorzitting met de heer Marc LAHOUSSE, eerste voorzitter van het Hof van Cassatie
18/3/2005   Hoorzitting met de heer Marc DE SWAEF, procureur-generaal bij het Hof van Cassatie
18/3/2005   Hoorzitting met de heer Robert ANDERSEN, voorzitter van de Raad van State
18/3/2005   Hoorzitting met de heer Philippe BOUVIER, auditeur-generaal van de Raad van State
18/3/2005   Hoorzitting met prof. dr. Wim VOERMANS (Universiteit Leiden)
18/3/2005   Hoorzitting met prof. dr. Patricia POPELIER (UAntwerpen) (Interuniversitair Centrum voor Wetgeving)
18/3/2005   Hoorzitting met de heer Jeroen VAN NIEUWENHOVE (K.U. Leuven) (Interuniversitair Centrum voor Wetgeving)
18/3/2005   Hoorzitting met prof. dr. Françoise LEURQUIN-DE VISSCHER (UCL)
18/3/2005   Hoorzitting met prof. dr. Marnix VAN DAMME (VUB)
18/3/2005   Hoorzitting met dr. Koen VAN AEKEN (UAntwerpen)
18/3/2005   Hoorzitting met de heer Nicolas BERNARD (doctor in de rechten en assistent aan de Facultés Universitaires Saint-Louis)
4/5/2006   Inschrijving op agenda
4/5/2006   Bespreking
4/5/2006   Commissie wenst extern advies: Raad van State
25/1/2007   Inschrijving op agenda
25/1/2007   Inleidende uiteenzetting
Staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging
25/1/2007   Bespreking
8/2/2007   Inschrijving op agenda
8/2/2007   Niet behandeld
15/2/2007   Inschrijving op agenda
15/2/2007   Bespreking
1/3/2007   Inschrijving op agenda
1/3/2007   Bespreking
1/3/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-2/o0)
1/3/2007   Aanneming zonder amendering
27/3/2007   Inschrijving op agenda
27/3/2007   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 voix)
Doc. 3-648/4 3-648/4 (PDF)
27/3/2007   Tekst aangenomen
verbeterde tekst
Doc. 3-648/5 3-648/5 (PDF)
29/3/2007   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
25/4/2007   Bekrachtiging en afkondiging
11/5/2007   Bekendmaking (25777-25779)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 22/4/2004
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 29/3/2007
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Niet geamendeerd 21/10/2004, 18/3/2005, 4/5/2006, 25/1/2007, 15/2/2007, 1/3/2007, 27/3/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
25/4/2007 11/5/2007, blz 25777-25779