S. 3-643 Dossierfiche K. 51-1296

Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek Letland betreffende de politiesamenwerking, ondertekend te Brussel op 16 oktober 2001
Regering G. Verhofstadt II  

georganiseerde misdaad
politiŽle samenwerking
ratificatie van een overeenkomst
handel in verdovende middelen
Letland
witwassen van geld
seksueel misdrijf
mensenhandel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-643/1 3-643/1 (PDF) Wetsontwerp 22/4/2004
K. 51-1296/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 19/7/2004
K. 51-1296/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 25/11/2004
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
22/4/2004   Indiening Doc. 3-643/1 3-643/1 (PDF)
22/4/2004   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
14/7/2004   Inschrijving op agenda
15/7/2004   Algemene bespreking Hand. 3-73 Hand. 3-73 (PDF)
15/7/2004   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-73 Hand. 3-73 (PDF)
15/7/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+59/-0/o0) Hand. 3-73 Hand. 3-73 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
22/4/2004   Verzending naar commissie
13/7/2004   Inschrijving op agenda
13/7/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Karim Van†Overmeire
13/7/2004   Bespreking
13/7/2004   Bespreking
13/7/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-0/o0)
13/7/2004   Aanneming zonder amendering
13/7/2004   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
  [K2] Behandeling door Kamer
15/7/2004   Overzending Doc. K. 51-1296/1
10/11/2004   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 223
25/11/2004   Bespreking
Integraal verslag nr. 95, p. 52
25/11/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 95, p. 69-70
Doc. K. 51-1296/2
25/11/2004   Aanneming zonder amendering
25/11/2004   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
13/1/2005   Bekrachtiging en afkondiging
18/3/2005   Bekendmaking (11996-12003)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 15/7/2004
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 13/7/2004
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 25/11/2004
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
13/1/2005 18/3/2005, blz 11996-12003