S. 3-628 Dossierfiche K. 51-1183

Wetsontwerp houdende instemming met het Aanvullend Protocol nr. 7 bij de Herziene Rijnvaartakte, ondertekend te Straatsburg op 27 november 2002
Regering G. Verhofstadt II  

stroomgebied van de Rijn
vaarbewijs
ratificatie van een overeenkomst
binnenvaart
administratieve formaliteit
harmonisatie van de wetgevingen
Centrale Commissie voor de Rijnvaart

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-628/1 3-628/1 (PDF) Wetsontwerp 8/4/2004
3-628/2 3-628/2 (PDF) Verslag namens de commissie 11/5/2004
K. 51-1183/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 1/6/2004
K. 51-1183/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 24/6/2004
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
8/4/2004   Indiening Doc. 3-628/1 3-628/1 (PDF)
8/4/2004   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
19/5/2004   Inschrijving op agenda
27/5/2004   Algemene bespreking Hand. 3-60 Hand. 3-60 (PDF)
27/5/2004   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-60 Hand. 3-60 (PDF)
27/5/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+53/-0/o0) Hand. 3-60 Hand. 3-60 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
8/4/2004   Verzending naar commissie
11/5/2004   Inschrijving op agenda
11/5/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Jacques Timmermans
11/5/2004   Bespreking
11/5/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
11/5/2004   Aanneming zonder amendering
11/5/2004   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-628/2 3-628/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
27/5/2004   Overzending Doc. K. 51-1183/1
16/6/2004   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 181
24/6/2004   Bespreking
Integraal verslag nr. 75, p. 3-4
24/6/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 75, p. 37-38
Doc. K. 51-1183/2
24/6/2004   Aanneming zonder amendering
24/6/2004   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
13/9/2004   Bekrachtiging en afkondiging
13/1/2005   Bekendmaking (958-960)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 27/5/2004
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 11/5/2004
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 24/6/2004
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
13/9/2004 13/1/2005, blz 958-960