S. 3-626 Dossierfiche K. 51-1180

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie inzake wederzijdse bijstand en samenwerking tussen de douane-administraties, en met de Bijlage, gedaan te Brussel op 18 december 1997
Regering G. Verhofstadt II  

georganiseerde misdaad
wederzijdse bijstand
ratificatie van een overeenkomst
douaneregelingen
Europese Unie
douanesamenwerking
douanefraude

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-626/1 3-626/1 (PDF) Wetsontwerp 8/4/2004
3-626/2 3-626/2 (PDF) Verslag namens de commissie 11/5/2004
K. 51-1180/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 1/6/2004
K. 51-1180/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 24/6/2004
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
8/4/2004   Indiening Doc. 3-626/1 3-626/1 (PDF)
8/4/2004   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
19/5/2004   Inschrijving op agenda
27/5/2004   Algemene bespreking Hand. 3-60 Hand. 3-60 (PDF)
27/5/2004   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-60 Hand. 3-60 (PDF)
27/5/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+53/-0/o0) Hand. 3-60 Hand. 3-60 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
8/4/2004   Verzending naar commissie
11/5/2004   Inschrijving op agenda
11/5/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Jacques Devolder
11/5/2004   Bespreking
11/5/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-0/o0)
11/5/2004   Aanneming zonder amendering
11/5/2004   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-626/2 3-626/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
27/5/2004   Overzending Doc. K. 51-1180/1
16/6/2004   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 181
24/6/2004   Bespreking
Integraal verslag nr. 75, p. 2-3
24/6/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 75, p. 37
Doc. K. 51-1180/2
24/6/2004   Aanneming zonder amendering
24/6/2004   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
13/9/2004   Bekrachtiging en afkondiging
4/11/2004   Bekendmaking (74484-74501)
8/5/2007   Erratum (24928)
1/2/2008   Erratum (5527)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 27/5/2004
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 11/5/2004
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 24/6/2004
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
13/9/2004 4/11/2004, blz 74484-74501
Errata
Op 8/5/2007, blz 24928
Op 1/2/2008, blz 5527