S. 3-586 Dossierfiche K. 51-639

Wetsontwerp betreffende de onvatbaarheid voor beslag en de onoverdraagbaarheid van de bedragen waarvan sprake is in de artikelen 1409, 1409bis en 1410 van het Gerechtelijk Wetboek wanneer die bedragen op een zichtrekening gecrediteerd zijn
Philippe Mahoux    Francis Poty   

loon
sociale zekerheid
sociale uitkering
sociaal achtergestelde groep
schuldenlast
armoede
schuld
bankdeposito
beslag op bezittingen
sociale uitsluiting
sociale rechten
schuldvordering

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-639/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat tijdens de vorige zittingsperiode en van verval ontheven 19/12/2003
K. 51-639/2 Amendementen 27/1/2004
K. 51-639/3 Amendementen 10/2/2004
K. 51-639/4 Amendementen 2/3/2004
K. 51-639/5 Amendementen 9/3/2004
K. 51-639/6 Verslag namens de commissie 19/3/2004
K. 51-639/7 Tekst aangenomen door de commissie 19/3/2004
K. 51-639/8 Tekst geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers en teruggezonden naar de Senaat 25/3/2004
3-586/1 3-586/1 (PDF) Ontwerp geamendeerd door de Kamer 26/3/2004
3-586/2 3-586/2 (PDF) Amendementen 31/3/2004
3-586/3 3-586/3 (PDF) Verslag namens de commissie 31/3/2004
3-586/4 3-586/4 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissie 31/3/2004
3-586/5 3-586/5 (PDF) Tekst opnieuw geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 22/4/2004
K. 51-639/9 Ontwerp opnieuw geamendeerd door de Senaat 26/4/2004
K. 51-639/10 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 13/5/2004
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [K2] Behandeling door Kamer
19/12/2003   Ontheffing uit caduciteit (Kamer - onderzoekstermijn K1)
Zie documenten Senaat 2-786 en Kamer 50-2403
Doc. K. 51-639/1
19/3/2004   Aangenomen in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 51-639/6
25/3/2004   Bespreking
Integraal verslag nr. 56, p. 29-37
25/3/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 57, p. 19
Doc. K. 51-639/8
25/3/2004   Aanneming na amendering door commissie
  [S3] Behandeling door Senaat
26/3/2004   Overzending Doc. 3-586/1 3-586/1 (PDF)
26/3/2004   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
14/4/2004   Inschrijving op agenda
22/4/2004   Algemene bespreking Hand. 3-52 Hand. 3-52 (PDF)
22/4/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+45/-0/o0) Hand. 3-52 Hand. 3-52 (PDF)
Doc. 3-586/5 3-586/5 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
26/3/2004   Verzending naar commissie
31/3/2004   Inschrijving op agenda
31/3/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Christiane Vienne
31/3/2004   Bespreking
31/3/2004   Stemming over het geheel: geamendeerd (+13/-0/o0)
31/3/2004   Aanneming na amendering
31/3/2004   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-586/3 3-586/3 (PDF)
31/3/2004   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 3-586/4 3-586/4 (PDF)
  [K4] Behandeling door Kamer
22/4/2004   Overzending Doc. K. 51-639/9
5/5/2004   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 147
13/5/2004   Bespreking
Integraal verslag nr. 64, p. 39-40
13/5/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 64, p. 56
Doc. K. 51-639/10
13/5/2004   Aanneming zonder amendering
13/5/2004   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
14/6/2004   Bekrachtiging en afkondiging
2/7/2004   Bekendmaking (53749-53751)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[K2] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 25/3/2004
[S3] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 22/4/2004
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Geamendeerd 31/3/2004
[K4] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 13/5/2004
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Ontheffing uit caduciteit (Kamer - onderzoekstermijn K1)
Zie documenten Senaat 2-786 en Kamer 50-2403
Onderzoekstermijn (K1) 5/1/2004 60 15/3/2004
Overzending aan Senaat (S2) Onderzoekstermijn (S2) 27/3/2004 15 26/4/2004
Overzending aan Kamer (K2) Onderzoekstermijn (K2) 23/4/2004 15 7/5/2004
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
14/6/2004 2/7/2004, blz 53749-53751

Kruispuntbank van de wetgeving