S. 3-562 Dossierfiche K. 51-1002

Wetsontwerp houdende instemming met het Europees Verdrag inzake cinematografische coproductie, en met de Bijlagen I en II, gedaan te Straatsburg op 2 oktober 1992
Regering G. Verhofstadt II  

filmproductie
ratificatie van een overeenkomst
culturele samenwerking
Europese Conventie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-562/1 3-562/1 (PDF) Wetsontwerp 15/3/2004
K. 51-1002/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 2/4/2004
K. 51-1002/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 6/5/2004
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
15/3/2004   Indiening Doc. 3-562/1 3-562/1 (PDF)
15/3/2004   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
25/3/2004   Inschrijving op agenda
1/4/2004   Algemene bespreking Hand. 3-51 Hand. 3-51 (PDF)
1/4/2004   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-51 Hand. 3-51 (PDF)
1/4/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+55/-0/o0) Hand. 3-51 Hand. 3-51 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
15/3/2004   Verzending naar commissie
30/3/2004   Inschrijving op agenda
30/3/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Jacques Devolder
30/3/2004   Bespreking
1/4/2004   Inschrijving op agenda
1/4/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-0/o0)
1/4/2004   Aanneming zonder amendering
1/4/2004   Vertrouwen rapporteur
  [K2] Behandeling door Kamer
1/4/2004   Overzending Doc. K. 51-1002/1
4/5/2004   Aanneming in commissie (zonder verslag)
6/5/2004   Bespreking
Integraal verslag nr. 62, p. 73
6/5/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 63, p. 53-54
Doc. K. 51-1002/2
6/5/2004   Aanneming zonder amendering
6/5/2004   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
13/7/2004   Bekrachtiging en afkondiging
16/9/2004   Bekendmaking (67672-67681)
6/1/2005   Erratum (316)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 1/4/2004
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 30/3/2004, 1/4/2004
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 6/5/2004
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
13/7/2004 16/9/2004, blz 67672-67681
Errata
Op 6/1/2005, blz 316