S. 3-537 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van titel III van het Kieswetboek, inzake de aanwijzing van de voorzitters, bijzitters en secretarissen in de verschillende stem- en telbureaus
Jean-Marie Dedecker   

telling van de stemmen
organisatie van verkiezingen
verkiezing
kandidaat
stembureau

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-537/1 3-537/1 (PDF) Wetsvoorstel 3/3/2004
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
3/3/2004   Indiening Doc. 3-537/1 3-537/1 (PDF)
4/3/2004   Inoverwegingneming
4/3/2004   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
4/3/2004   Verzending naar commissie
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving