S. 3-524 Dossierfiche K. 51-636

Wetsontwerp betreffende de erkenning van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk die slachtoffers van opzettelijke gewelddaden begeleiden
Jean-Pierre Malmendier   

organisatie zonder winstoogmerk
geweld
lichamelijk geweld
rechtsbijstand
slachtoffer
slachtofferhulp

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-636/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat tijdens de vorige zittingsperiode en van verval ontheven 19/12/2003
K. 51-636/2 Amendementen 13/1/2004
K. 51-636/3 Verslag namens de commissie 16/2/2004
K. 51-636/4 Tekst aangenomen door de commissie 16/2/2004
K. 51-636/5 Tekst geamendeerd in plenaire vergadering en teruggezonden naar de Senaat 19/2/2004
3-524/1 3-524/1 (PDF) Ontwerp geamendeerd door de Kamer 20/2/2004
3-524/2 3-524/2 (PDF) Verslag namens de commissie 2/3/2004
3-524/3 3-524/3 (PDF) Beslissing om in te stemmen met het door de Kamer geamendeerde ontwerp 11/3/2004
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [K2] Behandeling door Kamer
19/12/2003   Ontheffing uit caduciteit (Kamer - onderzoekstermijn K1)
Zie documenten Senaat 2-385 en Kamer 50-2456
Doc. K. 51-636/1
16/2/2004   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 51-636/3
19/2/2004   Bespreking
Integraal verslag nr. 51, p. 29-31
19/2/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 52, p. 90-91
Doc. K. 51-636/5
19/2/2004   Aanneming na amendering door commissie
  [S3] Behandeling door Senaat
20/2/2004   Overzending Doc. 3-524/1 3-524/1 (PDF)
20/2/2004   Verzending naar commissie: Justitie
4/3/2004   Inschrijving op agenda
11/3/2004   Algemene bespreking Hand. 3-46 Hand. 3-46 (PDF)
11/3/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+60/-0/o0) Hand. 3-46 Hand. 3-46 (PDF)
Doc. 3-524/3 3-524/3 (PDF)
  Commissie: Justitie
20/2/2004   Verzending naar commissie
2/3/2004   Inschrijving op agenda
2/3/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Marie-Josť Laloy
2/3/2004   Bespreking
2/3/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-0/o0)
2/3/2004   Aanneming zonder amendering
De commissie stemt eenparig in met de tekst zoals hij door de Kamer van volksvertegenwoordigers werd teruggezonden
2/3/2004   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-524/2 3-524/2 (PDF)
11/3/2004   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
2/4/2004   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
25/4/2004   Bekrachtiging en afkondiging
7/5/2004   Bekendmaking (37199-37200)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[K2] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 19/2/2004
[S3] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 11/3/2004
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 2/3/2004
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Ontheffing uit caduciteit (Kamer - onderzoekstermijn K1)
Zie documenten Senaat 2-385 en Kamer 50-2456
Onderzoekstermijn (K1) 5/1/2004 60 15/3/2004
Overzending aan Senaat (S2) Onderzoekstermijn (S2) 1/3/2004 15 15/3/2004
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
25/4/2004 7/5/2004, blz 37199-37200