S. 3-521 Dossierfiche K. 51-997

Wetsontwerp houdende instemming met het Besluit van de vertegenwoordigers van de Regeringen der Lidstaten van de Europese Unie, in het kader van de Raad bijeen, betreffende de voorrechten en immuniteiten die aan het Instituut voor veiligheidsstudies en het Satellietcentrum van de Europese Unie, alsmede aan hun organen en de leden van hun personeel worden verleend, gedaan te Brussel op 15 oktober 2001
Regering G. Verhofstadt II  

diplomatieke onschendbaarheid
gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid
Instituut voor veiligheidsstudies van de Europese Unie
ratificatie van een overeenkomst
Satellietcentrum van de Europese Unie
EU-instantie
West-Europese Unie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-521/1 3-521/1 (PDF) Wetsontwerp 19/2/2004
3-521/2 3-521/2 (PDF) Verslag namens de commissie 23/3/2004
K. 51-997/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 2/4/2004
K. 51-997/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 6/5/2004
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
19/2/2004   Indiening Doc. 3-521/1 3-521/1 (PDF)
19/2/2004   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
25/3/2004   Inschrijving op agenda
1/4/2004   Algemene bespreking Hand. 3-51 Hand. 3-51 (PDF)
1/4/2004   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-51 Hand. 3-51 (PDF)
1/4/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+55/-0/o0) Hand. 3-51 Hand. 3-51 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
19/2/2004   Verzending naar commissie
23/3/2004   Inschrijving op agenda
23/3/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Jacques Devolder
23/3/2004   Bespreking
23/3/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
23/3/2004   Aanneming zonder amendering
23/3/2004   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-521/2 3-521/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
1/4/2004   Overzending Doc. K. 51-997/1
4/5/2004   Aanneming in commissie (zonder verslag)
6/5/2004   Bespreking
Integraal verslag nr. 62, p. 70
6/5/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 63, p. 52
Doc. K. 51-997/2
6/5/2004   Aanneming zonder amendering
6/5/2004   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
13/7/2004   Bekrachtiging en afkondiging
13/10/2004   Bekendmaking (71374-71378)
31/8/2011   Erratum (55662)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 1/4/2004
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 23/3/2004
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 6/5/2004
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
13/7/2004 13/10/2004, blz 71374-71378
Errata
Op 31/8/2011, blz 55662