S. 3-513 Dossierfiche K. 51-840

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement
Ludwig Vandenhove    Paul Wille    Philippe Moureaux    Christine Defraigne   

Europees staatsburgerschap
verkiesbaarheid
EU-onderdaan
Europese verkiezing

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-513/1 3-513/1 (PDF) Wetsvoorstel 11/2/2004
3-513/2 3-513/2 (PDF) Amendementen 17/2/2004
3-513/3 3-513/3 (PDF) Verslag namens de commissie 17/2/2004
3-513/4 3-513/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 17/2/2004
3-513/5 3-513/5 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 19/2/2004
3-513/6 3-513/6 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 19/2/2004
K. 51-840/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 1/3/2004
K. 51-840/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 4/3/2004
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
11/2/2004   Indiening Doc. 3-513/1 3-513/1 (PDF)
12/2/2004   Inoverwegingneming
12/2/2004   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
18/2/2004   Inschrijving op agenda
19/2/2004   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 3-513/5 3-513/5 (PDF)
19/2/2004   Algemene bespreking Hand. 3-44 Hand. 3-44 (PDF)
19/2/2004   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-44 Hand. 3-44 (PDF)
19/2/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+55/-0/o0) Hand. 3-44 Hand. 3-44 (PDF)
Doc. 3-513/6 3-513/6 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
12/2/2004   Verzending naar commissie
17/2/2004   Inschrijving op agenda
17/2/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Stefaan Noreilde
17/2/2004   Bespreking
17/2/2004   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o0)
17/2/2004   Aanneming na amendering
17/2/2004   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
in plenaire vergadering
Doc. 3-513/3 3-513/3 (PDF)
17/2/2004   Tekst aangenomen Doc. 3-513/4 3-513/4 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
1/3/2004   Overzending Doc. K. 51-840/1
4/3/2004   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 94
4/3/2004   Bespreking
Integraal verslag nr. 53, p. 47-48
4/3/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+111/-17/o2)
Integraal verslag nr. 53, p. 57-58
Doc. K. 51-840/2
4/3/2004   Aanneming zonder amendering
4/3/2004   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
25/4/2004   Bekrachtiging en afkondiging
7/5/2004   Bekendmaking (37183-37184)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 19/2/2004
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Geamendeerd 17/2/2004
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 4/3/2004
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 2/3/2004 60 17/5/2004
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
25/4/2004 7/5/2004 , blz 37183-37184

Kruispuntbank van de wetgeving