S. 3-513 Dossierfiche K. 51-840

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement
Ludwig Vandenhove    Paul Wille    Philippe Moureaux    Christine Defraigne   

Europese verkiezing
Europees staatsburgerschap
verkiesbaarheid
EU-onderdaan

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-513/1 3-513/1 (PDF) Wetsvoorstel 11/2/2004
3-513/2 3-513/2 (PDF) Amendementen 17/2/2004
3-513/3 3-513/3 (PDF) Verslag namens de commissie 17/2/2004
3-513/4 3-513/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 17/2/2004
3-513/5 3-513/5 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 19/2/2004
3-513/6 3-513/6 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 19/2/2004
K. 51-840/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 1/3/2004
K. 51-840/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 4/3/2004
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
11/2/2004   Indiening Doc. 3-513/1 3-513/1 (PDF)
12/2/2004   Inoverwegingneming
12/2/2004   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
18/2/2004   Inschrijving op agenda
19/2/2004   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 3-513/5 3-513/5 (PDF)
19/2/2004   Algemene bespreking Hand. 3-44 Hand. 3-44 (PDF)
19/2/2004   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-44 Hand. 3-44 (PDF)
19/2/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+55/-0/o0) Hand. 3-44 Hand. 3-44 (PDF)
Doc. 3-513/6 3-513/6 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
12/2/2004   Verzending naar commissie
17/2/2004   Inschrijving op agenda
17/2/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Stefaan Noreilde
17/2/2004   Bespreking
17/2/2004   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o0)
17/2/2004   Aanneming na amendering
17/2/2004   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
in plenaire vergadering
Doc. 3-513/3 3-513/3 (PDF)
17/2/2004   Tekst aangenomen Doc. 3-513/4 3-513/4 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
1/3/2004   Overzending Doc. K. 51-840/1
4/3/2004   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 94
4/3/2004   Bespreking
Integraal verslag nr. 53, p. 47-48
4/3/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+111/-17/o2)
Integraal verslag nr. 53, p. 57-58
Doc. K. 51-840/2
4/3/2004   Aanneming zonder amendering
4/3/2004   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
25/4/2004   Bekrachtiging en afkondiging
7/5/2004   Bekendmaking (37183-37184)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 19/2/2004
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Geamendeerd 17/2/2004
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 4/3/2004
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 2/3/2004 60 17/5/2004
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
25/4/2004 7/5/2004, blz 37183-37184