S. 3-505 Dossierfiche K. 51-995

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek ArmeniŽ tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en met het Protocol, ondertekend te Brussel op 7 juni 2001
Regering G. Verhofstadt II  

belastingvlucht
ArmeniŽ
ratificatie van een overeenkomst
dubbele belasting
vermogensbelasting
belastingovereenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-505/1 3-505/1 (PDF) Wetsontwerp 6/2/2004
3-505/2 3-505/2 (PDF) Verslag namens de commissie 23/3/2004
K. 51-995/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 2/4/2004
K. 51-995/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 6/5/2004
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
6/2/2004   Indiening Doc. 3-505/1 3-505/1 (PDF)
6/2/2004   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
25/3/2004   Inschrijving op agenda
1/4/2004   Algemene bespreking Hand. 3-51 Hand. 3-51 (PDF)
1/4/2004   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-51 Hand. 3-51 (PDF)
1/4/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+55/-0/o0) Hand. 3-51 Hand. 3-51 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
6/2/2004   Verzending naar commissie
23/3/2004   Inschrijving op agenda
23/3/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Jacques Timmermans
23/3/2004   Bespreking
23/3/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
23/3/2004   Aanneming zonder amendering
23/3/2004   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-505/2 3-505/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
1/4/2004   Overzending Doc. K. 51-995/1
4/5/2004   Aanneming in commissie (zonder verslag)
6/5/2004   Bespreking
Integraal verslag nr. 62, p. 68-69
6/5/2004   Stemming over het geheel: ne varietur
Integraal verslag nr. 63, p. 51-52
Doc. K. 51-995/2
6/5/2004   Aanneming zonder amendering
6/5/2004   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
7/7/2004   Bekrachtiging en afkondiging
18/11/2004   Bekendmaking (76488-76505)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 1/4/2004
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 23/3/2004
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 6/5/2004
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
7/7/2004 18/11/2004, blz 76488-76505