S. 3-491 Dossierfiche K. 51-966

Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag nr. 181 betreffende de particuliere bureaus voor arbeidsbemiddeling, aangenomen te Genève op 19 juni 1997
Regering G. Verhofstadt II  

dienst voor arbeidsbemiddeling
ratificatie van een overeenkomst
internationaal arbeidsrecht
tijdelijk werk
Internationale Arbeidsconferentie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-491/1 3-491/1 (PDF) Wetsontwerp 4/2/2004
3-491/2 3-491/2 (PDF) Verslag namens de commissie 9/3/2004
K. 51-966/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 26/3/2004
K. 51-966/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 6/5/2004
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
4/2/2004   Indiening Doc. 3-491/1 3-491/1 (PDF)
4/2/2004   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
18/3/2004   Inschrijving op agenda
25/3/2004   Algemene bespreking Hand. 3-49 Hand. 3-49 (PDF)
25/3/2004   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-49 Hand. 3-49 (PDF)
25/3/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+56/-2/o1) Hand. 3-49 Hand. 3-49 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
4/2/2004   Verzending naar commissie
9/3/2004   Inschrijving op agenda
9/3/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Jacques Timmermans
9/3/2004   Bespreking
9/3/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
9/3/2004   Aanneming zonder amendering
9/3/2004   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-491/2 3-491/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
25/3/2004   Overzending Doc. K. 51-966/1
4/5/2004   Aanneming in commissie (zonder verslag)
6/5/2004   Bespreking
Integraal verslag nr. 62, p. 68
6/5/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+126/-0/o3)
Integraal verslag nr. 63, p. 50-51
Doc. K. 51-966/2
6/5/2004   Aanneming zonder amendering
6/5/2004   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
8/6/2004   Bekrachtiging en afkondiging
28/10/2004   Bekendmaking (73971-73977)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 25/3/2004
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 9/3/2004
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 6/5/2004
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
8/6/2004 28/10/2004, blz 73971-73977