S. 3-482 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap teneinde uitdrukkelijk te bepalen wanneer het mandaat van de leden van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap eindigt
Jean-François Istasse    Jacques Timmermans    Paul Wille    Christine Defraigne    Luc Van den Brande    René Thissen    Francis Poty   

afgevaardigde
regionale verkiezingen
samenstelling van het Parlement
regionaal parlement
Duitstalige Gemeenschap
Eerste Kamer
mandaat

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-482/1 3-482/1 (PDF) Wetsvoorstel 28/1/2004
3-482/2 3-482/2 (PDF) Amendementen 15/3/2004
3-482/3 3-482/3 (PDF) Advies van de Raad van State 15/3/2004
3-482/4 3-482/4 (PDF) Verslag namens de commissie 27/4/2004
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
28/1/2004   Indiening Doc. 3-482/1 3-482/1 (PDF)
29/1/2004   Inoverwegingneming
29/1/2004   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
12/2/2004   Externe adviesaanvraag: Raad van State
15/3/2004   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. 3-482/3 3-482/3 (PDF)
28/4/2004   Inschrijving op agenda
29/4/2004   Algemene bespreking Hand. 3-55 Hand. 3-55 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
29/1/2004   Verzending naar commissie
18/3/2004   Inschrijving op agenda
18/3/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Christian Brotcorne
18/3/2004   Bespreking
18/3/2004   Interne adviesaanvraag
Adviesaanvraag van de Dienst Wetsevaluatie en van de Dienst Juridische Zaken en Documentatie
22/4/2004   Inschrijving op agenda
22/4/2004   Vervallen
ten gevolge van de aanneming van het voorstel tot herziening nr. 3-639/1
27/4/2004   Inschrijving op agenda
27/4/2004   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 3-482/4 3-482/4 (PDF)
29/4/2004   Vervalt
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Vervallen  
[S1] Behandeling door Senaat
Vervallen 29/4/2004
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Vervallen 18/3/2004, 27/4/2004