S. 3-468 Dossierfiche K. 51-946

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van Nieuw-Zeeland inzake de regeling van werkvakanties, ondertekend te Brussel op 23 april 2003
Regering G. Verhofstadt II  

jongere
toelating van vreemdelingen
uitwisseling van jongeren
ratificatie van een overeenkomst
Nieuw-Zeeland
vakantie
werkvergunning
jongerenarbeid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-468/1 3-468/1 (PDF) Wetsontwerp 26/1/2004
3-468/2 3-468/2 (PDF) Verslag namens de commissie 9/3/2004
K. 51-946/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 22/3/2004
K. 51-946/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 6/5/2004
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
20/1/2004   Indiening Doc. 3-468/1 3-468/1 (PDF)
20/1/2004   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
11/3/2004   Inschrijving op agenda
18/3/2004   Algemene bespreking Hand. 3-47 Hand. 3-47 (PDF)
18/3/2004   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-47 Hand. 3-47 (PDF)
18/3/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+58/-0/o0) Hand. 3-47 Hand. 3-47 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
20/1/2004   Verzending naar commissie
9/3/2004   Inschrijving op agenda
9/3/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Pierre Galand
9/3/2004   Bespreking
9/3/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
9/3/2004   Aanneming zonder amendering
9/3/2004   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-468/2 3-468/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
18/3/2004   Overzending Doc. K. 51-946/1
4/5/2004   Aanneming in commissie (zonder verslag)
6/5/2004   Bespreking
Integraal verslag nr. 62, p. 65
6/5/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 63, p. 49
Doc. K. 51-946/2
6/5/2004   Aanneming zonder amendering
6/5/2004   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
13/7/2004   Bekrachtiging en afkondiging
6/9/2004   Bekendmaking (65145-65148)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 18/3/2004
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 9/3/2004
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 6/5/2004
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
13/7/2004 6/9/2004, blz 65145-65148