S. 3-467 Dossierfiche K. 51-945

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van AustraliŽ inzake de regeling van "werkvakanties", en met de Uitwisseling van brieven, ondertekend te Canberra op 20 november 2002
Regering G. Verhofstadt II  

jongere
toelating van vreemdelingen
uitwisseling van jongeren
AustraliŽ
ratificatie van een overeenkomst
vakantie
werkvergunning
jongerenarbeid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-467/1 3-467/1 (PDF) Wetsontwerp 22/1/2004
3-467/2 3-467/2 (PDF) Verslag namens de commissie 9/3/2004
K. 51-945/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 22/3/2004
K. 51-945/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 6/5/2004
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
20/1/2004   Indiening Doc. 3-467/1 3-467/1 (PDF)
20/1/2004   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
11/3/2004   Inschrijving op agenda
18/3/2004   Algemene bespreking Hand. 3-47 Hand. 3-47 (PDF)
18/3/2004   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-47 Hand. 3-47 (PDF)
18/3/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+58/-0/o0) Hand. 3-47 Hand. 3-47 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
20/1/2004   Verzending naar commissie
9/3/2004   Inschrijving op agenda
9/3/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Pierre Galand
9/3/2004   Bespreking
9/3/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
9/3/2004   Aanneming zonder amendering
9/3/2004   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-467/2 3-467/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
18/3/2004   Overzending Doc. K. 51-945/1
4/5/2004   Aanneming in commissie (zonder verslag)
6/5/2004   Bespreking
Integraal verslag nr. 62, p. 64-65
6/5/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 63, p. 49
Doc. K. 51-945/2
6/5/2004   Aanneming zonder amendering
6/5/2004   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
13/7/2004   Bekrachtiging en afkondiging
6/9/2004   Bekendmaking (65141-65145)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 18/3/2004
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 9/3/2004
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 6/5/2004
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
13/7/2004 6/9/2004, blz 65141-65145