S. 3-464 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel houdende instelling van een procedure voor de evaluatie van de wetgeving
Hugo Vandenberghe   

wetgeving
Eerste Kamer
administratieve rechtspraak
hogere rechtspraak
regelgevingsbeleid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-464/1 3-464/1 (PDF) Wetsvoorstel 19/1/2004
3-464/2 3-464/2 (PDF) Advies van de Raad van State 27/7/2006
3-464/3 3-464/3 (PDF) Verslag namens de commissie 27/3/2007
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
19/1/2004   Indiening Doc. 3-464/1 3-464/1 (PDF)
22/1/2004   Inoverwegingneming
22/1/2004   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
4/5/2006   Externe adviesaanvraag: Raad van State
27/7/2006   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. 3-464/2 3-464/2 (PDF)
22/3/2007   Inschrijving op agenda
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
22/1/2004   Verzending naar commissie
21/10/2004   Inschrijving op agenda
21/10/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Francis Delpérée
21/10/2004   Bespreking
18/3/2005   Inschrijving op agenda
18/3/2005   Hoorzitting met de heer Alex ARTS, voorzitter van het Arbitragehof
18/3/2005   Hoorzitting met de heer Jean SPREUTELS, rechter van het Arbitragehof
18/3/2005   Hoorzitting met de heer Marc LAHOUSSE, eerste voorzitter van het Hof van Cassatie
18/3/2005   Hoorzitting met de heer Marc DE SWAEF, procureur-generaal bij het Hof van Cassatie
18/3/2005   Hoorzitting met de heer Robert ANDERSEN, voorzitter van de Raad van State
18/3/2005   Hoorzitting met de heer Philippe BOUVIER, auditeur-generaal van de Raad van State
18/3/2005   Hoorzitting met prof. dr. Wim VOERMANS (Universiteit Leiden)
18/3/2005   Hoorzitting met prof. dr. Patricia POPELIER (UAntwerpen) (Interuniversitair Centrum voor Wetgeving)
18/3/2005   Hoorzitting met de heer Jeroen VAN NIEUWENHOVE (K.U. Leuven) (Interuniversitair Centrum voor Wetgeving)
18/3/2005   Hoorzitting met prof. dr. Françoise LEURQUIN-DE VISSCHER (UCL)
18/3/2005   Hoorzitting met prof. dr. Marnix VAN DAMME (VUB)
18/3/2005   Hoorzitting met dr. Koen VAN AEKEN (UAntwerpen)
18/3/2005   Hoorzitting met de heer Nicolas BERNARD (doctor in de rechten en assistent aan de Facultés Universitaires Saint-Louis)
4/5/2006   Inschrijving op agenda
4/5/2006   Bespreking
4/5/2006   Commissie wenst extern advies: Raad van State
25/1/2007   Inschrijving op agenda
25/1/2007   Inleidende uiteenzetting
Staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging
25/1/2007   Bespreking
8/2/2007   Inschrijving op agenda
8/2/2007   Niet behandeld
15/2/2007   Inschrijving op agenda
15/2/2007   Bespreking
1/3/2007   Inschrijving op agenda
1/3/2007   Vervalt
ten gevolge van de aanneming van het wetsontwerp nr. 3-648/1
27/3/2007   Inschrijving op agenda
27/3/2007   Lezing van het verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 3-464/3 3-464/3 (PDF)
29/3/2007   Vervalt
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Vervallen  
[S1] Behandeling door Senaat
Vervallen  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Vervallen 21/10/2004, 18/3/2005, 4/5/2006, 25/1/2007, 15/2/2007, 27/3/2007