S. 3-437 Dossierfiche                  

Herziening van artikel 63, ß 2 en ß 3, van de Grondwet, tot oprichting van een kieskring voor de vertegenwoordiging van de Belgen die in het buitenland verblijven
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgish Staatsblad" nr. 128 - tweede editie van 10 april 2003)
Philippe Mahoux   

rechtstreeks gekozen kamer
indeling in kiesdistricten
herziening van de grondwet
zetelverdeling
landelijke verkiezing
stemrecht van Belgen in het buitenland

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-437/1 3-437/1 (PDF) Herziening van de grondwet 6/1/2004
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
6/1/2004   Indiening Doc. 3-437/1 3-437/1 (PDF)
6/1/2004   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
6/1/2004   Verzending naar commissie
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd