S. 3-436 Dossierfiche K. 51-803

Wetsontwerp houdende instemming met het Besluit van de Raad van 25 juni 2002 en van 23 september 2002 tot wijziging van de Akte betreffende de verkiezing van de vertegenwoordigers in het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen, gehecht aan Besluit 76/787/EGKS, EEG, Euratom, en met de Bijlage
Regering G. Verhofstadt II  

indeling in kiesdistricten
Europees afgevaardigde
Europees kiesstelsel
besluit (EU)
Europese verkiezing
financiering van een verkiezing
ratificatie van een overeenkomst
onverenigbaarheid
Europees Parlement
zetelverdeling
kiesrecht
mandaat
evenredige vertegenwoordiging
harmonisatie van de wetgevingen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-436/1 3-436/1 (PDF) Wetsontwerp 14/1/2004
3-436/2 3-436/2 (PDF) Verslag namens de commissie 3/2/2004
K. 51-803/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 13/2/2004
K. 51-803/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 11/3/2004
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
14/1/2004   Indiening Doc. 3-436/1 3-436/1 (PDF)
14/1/2004   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
5/2/2004   Inschrijving op agenda
12/2/2004   Algemene bespreking Hand. 3-42 Hand. 3-42 (PDF)
12/2/2004   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-42 Hand. 3-42 (PDF)
12/2/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+61/-0/o2) Hand. 3-43 Hand. 3-43 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
14/1/2004   Verzending naar commissie
3/2/2004   Inschrijving op agenda
3/2/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Jacques Devolder
3/2/2004   Bespreking
3/2/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0)
3/2/2004   Aanneming zonder amendering
3/2/2004   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-436/2 3-436/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
12/2/2004   Overzending Doc. K. 51-803/1
9/3/2004   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende wrkzaamheden nr. 105
11/3/2004   Bespreking
Integraal verslag nr. 54, p. 20-21
11/3/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 54, p. 51
Doc. K. 51-803/2
11/3/2004   Aanneming zonder amendering
11/3/2004   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
29/3/2004   Bekrachtiging en afkondiging
30/4/2004   Bekendmaking (35894-35899)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 12/2/2004
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 3/2/2004
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 11/3/2004
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
29/3/2004 30/4/2004, blz 35894-35899