S. 3-435 Dossierfiche K. 51-1184

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 13 april 1995 betreffende de handelsagentuurovereenkomst met het oog op de bescherming van de kandidaten en de leden van de paritaire overlegorganen
Luc Willems    Christiane Vienne    Mimount Bousakla   

ontslag
arbeidsveiligheid
sociale dialoog
handelsberoep
verbreken van een contract
beroep in het bankwezen
financieel beroep
verzekeringsberoep

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-435/1 3-435/1 (PDF) Wetsvoorstel 19/12/2003
3-435/2 3-435/2 (PDF) Amendementen 1/4/2004
3-435/3 3-435/3 (PDF) Amendementen 5/5/2004
3-435/4 3-435/4 (PDF) Verslag namens de commissie 12/5/2004
3-435/5 3-435/5 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 12/5/2004
3-435/6 3-435/6 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 27/5/2004
K. 51-1184/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 1/6/2004
K. 51-1184/2 Verslag namens de commissie 25/1/2005
K. 51-1184/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 3/2/2005
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
19/12/2003   Indiening Doc. 3-435/1 3-435/1 (PDF)
8/1/2004   Inoverwegingneming
8/1/2004   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
19/5/2004   Inschrijving op agenda
27/5/2004   Algemene bespreking Hand. 3-60 Hand. 3-60 (PDF)
27/5/2004   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-60 Hand. 3-60 (PDF)
27/5/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+48/-0/o0) Hand. 3-60 Hand. 3-60 (PDF)
Doc. 3-435/6 3-435/6 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
8/1/2004   Verzending naar commissie
11/2/2004   Inschrijving op agenda
11/2/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Pierre Galand
11/2/2004   Regeling der werkzaamheden
28/4/2004   Inschrijving op agenda
28/4/2004   Bespreking
5/5/2004   Inschrijving op agenda
5/5/2004   Bespreking
12/5/2004   Inschrijving op agenda
12/5/2004   Bespreking
12/5/2004   Stemming over het geheel: geamendeerd (+11/-0/o0)
12/5/2004   Aanneming na amendering
12/5/2004   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-435/4 3-435/4 (PDF)
12/5/2004   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 3-435/5 3-435/5 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
27/5/2004   Overzending Doc. K. 51-1184/1
25/1/2005   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 51-1184/2
3/2/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 116, p. 36-37
3/2/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 116, p. 54
Doc. K. 51-1184/3
3/2/2005   Aanneming zonder amendering
19/1/2005   Opschorting termijn
convocatie
20/1/2005   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 ontbrekende periode + 20 = 80
Doc. 3-82/21 3-82/21 (PDF)
21/1/2005   Hervatting termijn
3/2/2005   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
21/2/2005   Bekrachtiging en afkondiging
16/3/2005   Bekendmaking (10923-10924)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 27/5/2004
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Geamendeerd 11/2/2004, 28/4/2004, 5/5/2004, 12/5/2004
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 3/2/2005
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 28/5/2004 60 21/10/2004
Opschorting termijn
convocatie
Onderzoekstermijn (K1) 28/5/2004 0
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 ontbrekende periode + 20 = 80
Onderzoekstermijn (K1) 28/5/2004 20 18/2/2005
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (K1) 28/5/2004 0 21/1/2005
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
21/2/2005 16/3/2005, blz 10923-10924