S. 3-428 Dossierfiche K. 51-352

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 215, derde lid, 4į, van het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
Regering G. Verhofstadt II  

vennootschapsbelasting
ondernemingsdirecteur

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-352/1 Wetsontwerp 28/10/2003
K. 51-352/2 Verslag namens de commissie 15/12/2003
3-428/1 3-428/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 18/12/2003
K. 51-352/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 18/12/2003
3-428/2 3-428/2 (PDF) Verslag namens de commissie 19/12/2003
3-428/3 3-428/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 19/12/2003
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
28/10/2003   Indiening Doc. K. 51-352/1
15/12/2003   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 51-352/2
18/12/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 40, p. 48-52
18/12/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+100/-34/o4)
Integraal verslag nr. 41, p. 80
Doc. K. 51-352/3
18/12/2003   Aanneming zonder amendering
7/11/2003   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/3 3-82/3 (PDF)
7/11/2003   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/3 3-82/3 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
18/12/2003   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
18/12/2003   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 3-428/1 3-428/1 (PDF)
18/12/2003   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
19/12/2003   Inschrijving op agenda
19/12/2003   Algemene bespreking Hand. 3-33 Hand. 3-33 (PDF)
19/12/2003   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-33 Hand. 3-33 (PDF)
19/12/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+41/-18/o2) Hand. 3-34 Hand. 3-34 (PDF)
Doc. 3-428/3 3-428/3 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
18/12/2003   Verzending naar commissie
18/12/2003   Inschrijving op agenda
18/12/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Christiane Vienne
18/12/2003   Bespreking
18/12/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-3/o0)
18/12/2003   Aanneming zonder amendering
19/12/2003   Inschrijving op agenda
19/12/2003   Goedkeuring verslag
het verslag is goedgekeurd met 8 stemmen bij 1 onthouding
Doc. 3-428/2 3-428/2 (PDF)
19/12/2003   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
29/12/2003   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
8/1/2004   Bekrachtiging en afkondiging
26/1/2004   Bekendmaking (4493)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 18/12/2003
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 19/12/2003
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 18/12/2003, 19/12/2003
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 19/12/2003 5 8/1/2004
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 19/12/2003 21 26/1/2004
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
8/1/2004 26/1/2004 , blz 4493

Kruispuntbank van de wetgeving