S. 3-404 Dossierfiche K. 51-808

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ, de Regering van het Groothertogdom Luxemburg en de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Federale Regering van de Federale Republiek JoegoslaviŽ betreffende de terug- en overname van personen die niet of niet meer voldoen aan de voorwaarden voor binnenkomst of verblijf op het grondgebied van de andere overeenkomstsluitende Staat, en met het Uitvoeringsprotocol en zijn Bijlagen 1 tot 8, gedaan te Belgrado op 19 juli 2002
Regering G. Verhofstadt II  

remigratie
toelating van vreemdelingen
verwijdering
Benelux
ratificatie van een overeenkomst
illegale migratie
asielzoeker
verblijfsrecht
vreemdelingenrecht
politiek asiel
JoegoslaviŽ

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-404/1 3-404/1 (PDF) Wetsontwerp 8/12/2003
3-404/2 3-404/2 (PDF) Verslag namens de commissie 4/2/2004
K. 51-808/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 13/2/2004
K. 51-808/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 18/3/2004
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
8/12/2003   Indiening Doc. 3-404/1 3-404/1 (PDF)
8/12/2003   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
5/2/2004   Inschrijving op agenda
12/2/2004   Algemene bespreking Hand. 3-42 Hand. 3-42 (PDF)
12/2/2004   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-42 Hand. 3-42 (PDF)
12/2/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+63/-0/o0) Hand. 3-43 Hand. 3-43 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
8/12/2003   Verzending naar commissie
3/2/2004   Inschrijving op agenda
3/2/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Jacques Timmermans
3/2/2004   Bespreking
3/2/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0)
3/2/2004   Aanneming zonder amendering
3/2/2004   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-404/2 3-404/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
12/2/2004   Overzending Doc. K. 51-808/1
9/3/2004   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 105
18/3/2004   Bespreking
Integraal verslag nr. 55, p. 39-40
18/3/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 55, p. 54-55
Doc. K. 51-808/2
18/3/2004   Aanneming zonder amendering
18/3/2004   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
25/4/2004   Bekrachtiging en afkondiging
17/6/2004   Bekendmaking (44988-45017)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 12/2/2004
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 3/2/2004
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 18/3/2004
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
25/4/2004 17/6/2004, blz 44988-45017