S. 3-397 Dossierfiche K. 51-804

Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake de voorkoming en bestraffing van misdrijven tegen internationaal beschermde personen, met inbegrip van diplomaten, gedaan te New York op 14 december 1973
Regering G. Verhofstadt II  

terrorisme
internationale ambtenaar
VN-conventie
politieke ontvoering
diplomatieke bescherming
vrijheidsberoving
justitiŽle samenwerking
ratificatie van een overeenkomst
uitlevering
personeel in diplomatieke dienst
misdaad tegen de personen
extraterritoriale bevoegdheid
internationaal strafrecht
staatshoofd

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-397/1 3-397/1 (PDF) Wetsontwerp 8/12/2003
3-397/2 3-397/2 (PDF) Verslag namens de commissie 3/2/2004
K. 51-804/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 13/2/2004
K. 51-804/2 Verslag namens de commissie 15/3/2004
K. 51-804/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 25/3/2004
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
8/12/2003   Indiening Doc. 3-397/1 3-397/1 (PDF)
8/12/2003   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
5/2/2004   Inschrijving op agenda
12/2/2004   Algemene bespreking Hand. 3-42 Hand. 3-42 (PDF)
12/2/2004   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-42 Hand. 3-42 (PDF)
12/2/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+63/-0/o0) Hand. 3-43 Hand. 3-43 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
8/12/2003   Verzending naar commissie
3/2/2004   Inschrijving op agenda
3/2/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Patrick Hostekint
3/2/2004   Bespreking
3/2/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0)
3/2/2004   Aanneming zonder amendering
3/2/2004   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-397/2 3-397/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
12/2/2004   Overzending Doc. K. 51-804/1
15/3/2004   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 51-804/2
25/3/2004   Bespreking
Integraal verslag nr. 56, p. 28
25/3/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 57, p. 18
Doc. K. 51-804/3
25/3/2004   Aanneming zonder amendering
25/3/2004   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
27/4/2004   Bekrachtiging en afkondiging
18/6/2004   Bekendmaking (45206-45220)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 12/2/2004
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 3/2/2004
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 25/3/2004
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
27/4/2004 18/6/2004, blz 45206-45220