S. 3-364 Dossierfiche K. 51-631

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en GeorgiŽ tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Brussel op 14 december 2000
Regering G. Verhofstadt II  

belastingvlucht
ratificatie van een overeenkomst
dubbele belasting
vermogensbelasting
belastingovereenkomst
GeorgiŽ

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-364/1 3-364/1 (PDF) Wetsontwerp 26/11/2003
3-364/2 3-364/2 (PDF) Verslag namens de commissie 9/12/2003
K. 51-631/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 29/12/2003
K. 51-631/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 5/2/2004
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
26/11/2003   Indiening Doc. 3-364/1 3-364/1 (PDF)
26/11/2003   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
11/12/2003   Inschrijving op agenda
17/12/2003   Algemene bespreking
17/12/2003   Artikelsgewijze bespreking
18/12/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+60/-0/o0) Hand. 3-31 Hand. 3-31 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
26/11/2003   Verzending naar commissie
9/12/2003   Inschrijving op agenda
9/12/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Jacques Devolder
9/12/2003   Bespreking
9/12/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
9/12/2003   Aanneming zonder amendering
9/12/2003   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-364/2 3-364/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
18/12/2003   Overzending Doc. K. 51-631/1
28/1/2004   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 71
5/2/2004   Bespreking
Integraal verslag nr. 49, p. 4-5
5/2/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+130/-0/o1)
Integraal verslag nr. 49, p. 26
Doc. K. 51-631/2
5/2/2004   Aanneming zonder amendering
5/2/2004   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
11/3/2004   Bekrachtiging en afkondiging
18/5/2004   Bekendmaking (39237-39260)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 17/12/2003, 18/12/2003
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 9/12/2003
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 5/2/2004
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
11/3/2004 18/5/2004, blz 39237-39260