S. 3-363 Dossierfiche K. 51-689

Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk der Nederlanden betreffende de arbitrage in verband met de reactivering en de modernisering van de IJzeren Rijn, gesloten te Den Haag bij wisseling van nota's gedagtekend op 22 juli 2003 en 23 juli 2003
Regering G. Verhofstadt II  

ratificatie van een overeenkomst
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
internationale arbitrage
vervoer binnen de EU
Nederland
goederenvervoer
vervoer per spoor

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-363/1 3-363/1 (PDF) Wetsontwerp 25/11/2003
3-363/2 3-363/2 (PDF) Verslag namens de commissie 16/12/2003
K. 51-689/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 13/1/2004
K. 51-689/2 Verslag namens de commissie 2/2/2004
K. 51-689/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 5/2/2004
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
25/11/2003   Indiening Doc. 3-363/1 3-363/1 (PDF)
26/11/2003   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
29/12/2003   Inschrijving op agenda
8/1/2004   Algemene bespreking Hand. 3-35 Hand. 3-35 (PDF)
8/1/2004   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-35 Hand. 3-35 (PDF)
8/1/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+55/-0/o6) Hand. 3-35 Hand. 3-35 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
26/11/2003   Verzending naar commissie
16/12/2003   Inschrijving op agenda
16/12/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Jacques Timmermans
16/12/2003   Bespreking
16/12/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
16/12/2003   Aanneming zonder amendering
16/12/2003   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-363/2 3-363/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
8/1/2004   Overzending Doc. K. 51-689/1
2/2/2004   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 51-689/2
5/2/2004   Bespreking
Integraal verslag nr. 49, p. 6-12
5/2/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+120/-6/o6)
Integraal verslag nr. 49, p. 27
Doc. K. 51-689/3
5/2/2004   Aanneming zonder amendering
5/2/2004   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
9/3/2004   Bekrachtiging en afkondiging
23/5/2005   Bekendmaking (23941-23944)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 8/1/2004
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 16/12/2003
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 5/2/2004
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
9/3/2004 23/5/2005, blz 23941-23944