S. 3-353 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie teneinde tot een ruimere transparantie te komen wat betreft de standpunten die BelgiŽ inneemt ten opzichte van de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds
Philippe Mahoux    Pierre Galand   

Internationaal Muntfonds
motie van het Parlement
parlementair toezicht
Wereldbank
globalisering

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-353/1 3-353/1 (PDF) Voorstel van resolutie 20/11/2003
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
20/11/2003   Indiening Doc. 3-353/1 3-353/1 (PDF)
27/11/2003   Inoverwegingneming
27/11/2003   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
27/11/2003   Verzending naar commissie
8/12/2003   Inschrijving op agenda
8/12/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Sabine de†Bethune, Pierre Galand
8/12/2003   Regeling der werkzaamheden
12/1/2004   Inschrijving op agenda
12/1/2004   Regeling der werkzaamheden
1/3/2004   Inschrijving op agenda
1/3/2004   Hoorzitting met de heer Guy Quaden, gouverneur van de Nationale Bank van BelgiŽ
1/3/2004   Gedachtewisseling
13/5/2004   Inschrijving op agenda
13/5/2004   Hoorzitting met de heer Gino P. Alzetta, alternate executive director van de Wereldbank
13/5/2004   Gedachtewisseling
18/5/2004   Inschrijving op agenda
18/5/2004   Niet behandeld
1/6/2004   Inschrijving op agenda
1/6/2004   Niet behandeld
15/6/2004   Inschrijving op agenda
15/6/2004   Niet behandeld
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Behandeling beŽindigd 8/12/2003, 12/1/2004, 1/3/2004, 13/5/2004