S. 3-339 Dossierfiche K. 51-913

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van Canada tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en met het Protocol, ondertekend te Ottawa op 23 mei 2002
Regering G. Verhofstadt II  

belastingvlucht
ratificatie van een overeenkomst
dubbele belasting
vermogensbelasting
belastingovereenkomst
Canada

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-339/1 3-339/1 (PDF) Wetsontwerp 14/11/2003
3-339/2 3-339/2 (PDF) Verslag namens de commissie 2/3/2004
K. 51-913/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 12/3/2004
K. 51-913/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 6/5/2004
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
14/11/2003   Indiening Doc. 3-339/1 3-339/1 (PDF)
14/11/2003   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
4/3/2004   Inschrijving op agenda
11/3/2004   Algemene bespreking Hand. 3-46 Hand. 3-46 (PDF)
11/3/2004   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-46 Hand. 3-46 (PDF)
11/3/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+61/-0/o0) Hand. 3-46 Hand. 3-46 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
14/11/2003   Verzending naar commissie
2/3/2004   Inschrijving op agenda
2/3/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Pierre Galand
2/3/2004   Bespreking
2/3/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
2/3/2004   Aanneming zonder amendering
2/3/2004   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-339/2 3-339/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
11/3/2004   Overzending Doc. K. 51-913/1
4/5/2004   Aanneming in commissie (zonder verslag)
6/5/2004   Bespreking
Integraal verslag nr. 62, p. 61-62
6/5/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 63, p.48
Doc. K. 51-913/2
6/5/2004   Aanneming zonder amendering
6/5/2004   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
8/6/2004   Bekrachtiging en afkondiging
24/9/2004   Bekendmaking (69144-69163)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 11/3/2004
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 2/3/2004
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 6/5/2004
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
8/6/2004 24/9/2004, blz 69144-69163