S. 3-338 Dossierfiche K. 51-630

Wetsontwerp houdende instemming met het Internationaal Verdrag ter bestrijding van de financiering van terrorisme, en met de Bijlage, aangenomen te New York op 9 december 1999
Regering G. Verhofstadt II  

terrorisme
VN-conventie
justitiŽle samenwerking
ratificatie van een overeenkomst
uitlevering

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-338/1 3-338/1 (PDF) Wetsontwerp 14/11/2003
3-338/2 3-338/2 (PDF) Verslag namens de commissie 9/12/2003
K. 51-630/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 29/12/2003
K. 51-630/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 5/2/2004
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
14/11/2003   Indiening Doc. 3-338/1 3-338/1 (PDF)
14/11/2003   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
11/12/2003   Inschrijving op agenda
17/12/2003   Algemene bespreking
17/12/2003   Artikelsgewijze bespreking
18/12/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+57/-0/o0) Hand. 3-31 Hand. 3-31 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
14/11/2003   Verzending naar commissie
9/12/2003   Inschrijving op agenda
9/12/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Jacques Devolder
9/12/2003   Bespreking
9/12/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
9/12/2003   Aanneming zonder amendering
9/12/2003   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-338/2 3-338/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
18/12/2003   Overzending Doc. K. 51-630/1
28/1/2004   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 71
5/2/2004   Bespreking
Integraal verslag nr. 49, p. 3-4
5/2/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+130/-0/o1)
Integraal verslag nr. 49, p. 25-26
Doc. K. 51-630/2
5/2/2004   Aanneming zonder amendering
5/2/2004   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
30/3/2004   Bekrachtiging en afkondiging
17/6/2004   Bekendmaking (44951-44968)
27/2/2008   Erratum (12140)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 17/12/2003, 18/12/2003
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 9/12/2003
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 5/2/2004
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
30/3/2004 17/6/2004, blz 44951-44968
Errata
Op 27/2/2008, blz 12140