S. 3-329 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten betreffende de voorwaardelijke invrijheidstelling en tot wijziging van de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke
Stefaan De Clerck    Mia De Schamphelaere    Ludwig Caluwť    Sabine de Bethune    Hugo Vandenberghe   

opname in psychiatrische kliniek
sociaal verweer
burgerlijke rechtspraak
rechten van de verdediging
reclassering
geestelijk gehandicapte
voorwaardelijke invrijheidstelling
seksueel misdrijf

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-329/1 3-329/1 (PDF) Wetsvoorstel 13/11/2003
3-329/2 3-329/2 (PDF) Verslag namens de commissie 20/3/2007
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
13/11/2003   Indiening
Herindiening Kamer 50-2453 - 2002-2003 op 7 april 2003.
Doc. 3-329/1 3-329/1 (PDF)
27/11/2003   Inoverwegingneming
27/11/2003   Verzending naar commissie: Justitie
22/3/2007   Inschrijving op agenda
  Commissie: Justitie
27/11/2003   Verzending naar commissie
2/5/2006   Inschrijving op agenda
2/5/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Luc Willems
3/5/2006   Inschrijving op agenda
3/5/2006   Bespreking
20/3/2007   Inschrijving op agenda
20/3/2007   Vervalt
ten gevolge van de aanneming van het wetsontwerp nr. 3-2094
20/3/2007   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-329/2 3-329/2 (PDF)
29/3/2007   Vervalt
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Vervallen  
[S1] Behandeling door Senaat
Vervallen  
Commissie: Justitie
Vervallen 2/5/2006, 3/5/2006, 20/3/2007