S. 3-295 Dossierfiche K. 51-688

Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek SloveniŽ inzake politiesamenwerking, ondertekend te Brussel op 22 januari 2001
Regering G. Verhofstadt II  

georganiseerde misdaad
politiŽle samenwerking
ratificatie van een overeenkomst
SloveniŽ

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-295/1 3-295/1 (PDF) Wetsontwerp 4/11/2003
3-295/2 3-295/2 (PDF) Verslag namens de commissie 16/12/2003
K. 51-688/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 13/1/2004
K. 51-688/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 5/2/2004
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
4/11/2003   Indiening Doc. 3-295/1 3-295/1 (PDF)
4/11/2003   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
29/12/2003   Inschrijving op agenda
8/1/2004   Algemene bespreking Hand. 3-35 Hand. 3-35 (PDF)
8/1/2004   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-35 Hand. 3-35 (PDF)
8/1/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+61/-0/o0) Hand. 3-35 Hand. 3-35 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
4/11/2003   Verzending naar commissie
16/12/2003   Inschrijving op agenda
16/12/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Jacques Timmermans
16/12/2003   Bespreking
16/12/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
16/12/2003   Aanneming zonder amendering
16/12/2003   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-295/2 3-295/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
8/1/2004   Overzending Doc. K. 51-688/1
28/1/2004   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 71
5/2/2004   Bespreking
Integraal verslag nr. 49, p. 5-6
5/2/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+130/-0/o1)
Integraal verslag nr. 49, p. 26-27
Doc. K. 51-688/2
5/2/2004   Aanneming zonder amendering
5/2/2004   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
12/4/2004   Bekrachtiging en afkondiging
17/6/2004   Bekendmaking (44969-44975)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 8/1/2004
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 16/12/2003
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 5/2/2004
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
12/4/2004 17/6/2004, blz 44969-44975