S. 3-278 Dossierfiche K. 51-412

Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol van Cartagena inzake bioveiligheid bij het Verdrag inzake biologische diversiteit, en met de Bijlagen, gedaan te Montreal op 29 januari 2000
Regering G. Verhofstadt II  

ratificatie van een overeenkomst
duurzame ontwikkeling
genetisch gemodificeerd organisme
gezondheidsinspectie
biodiversiteit
bio-ethiek
biotechnologie
voedingsproduct
voederen van dieren
internationale handel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-278/1 3-278/1 (PDF) Wetsontwerp 22/10/2003
K. 51-412/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 12/11/2003
K. 51-412/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 27/11/2003
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
22/10/2003   Indiening Doc. 3-278/1 3-278/1 (PDF)
22/10/2003   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
5/11/2003   Inschrijving op agenda
6/11/2003   Algemene bespreking Hand. 3-19 Hand. 3-19 (PDF)
6/11/2003   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-19 Hand. 3-19 (PDF)
6/11/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+59/-0/o0) Hand. 3-19 Hand. 3-19 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
22/10/2003   Verzending naar commissie
4/11/2003   Inschrijving op agenda
4/11/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Luc Paque
4/11/2003   Bespreking
4/11/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
4/11/2003   Aanneming zonder amendering
4/11/2003   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
  [K2] Behandeling door Kamer
6/11/2003   Overzending Doc. K. 51-412/1
12/11/2003   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 22
27/11/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 24, p. 54
27/11/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 24, p. 64-65
Doc. K. 51-412/2
27/11/2003   Aanneming zonder amendering
1/12/2003   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
15/3/2004   Bekrachtiging en afkondiging
27/4/2004   Bekendmaking (34453-34476)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 6/11/2003
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 4/11/2003
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 27/11/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
15/3/2004 27/4/2004, blz 34453-34476