S. 3-260 Dossierfiche K. 51-687

Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol tot wijziging van de Internationale overeenkomst inzake de vereenvoudiging en harmonisatie van douaneprocedures, gedaan te Kyoto op 18 mei 1973, gedaan te Brussel op 26 juni 1999
Regering G. Verhofstadt II  

buitenlandse investering
ratificatie van een overeenkomst
douaneregelingen
douaneformaliteit
Werelddouaneorganisatie
douane

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-260/1 3-260/1 (PDF) Wetsontwerp 10/10/2003
3-260/2 3-260/2 (PDF) Verslag namens de commissie 16/12/2003
K. 51-687/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 13/1/2004
K. 51-687/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 5/2/2004
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
10/10/2003   Indiening Doc. 3-260/1 3-260/1 (PDF)
10/10/2003   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
29/12/2003   Inschrijving op agenda
8/1/2004   Algemene bespreking Hand. 3-35 Hand. 3-35 (PDF)
8/1/2004   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-35 Hand. 3-35 (PDF)
8/1/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+61/-0/o0) Hand. 3-35 Hand. 3-35 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
10/10/2003   Verzending naar commissie
26/11/2003   Inschrijving op agenda
26/11/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Patrick Hostekint
26/11/2003   Bespreking
4/12/2003   Inschrijving op agenda
4/12/2003   Niet behandeld
16/12/2003   Inschrijving op agenda
16/12/2003   Uiteenzetting
van de heer Didier Reynders, minister van FinanciŽn
16/12/2003   Bespreking
16/12/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
16/12/2003   Aanneming zonder amendering
16/12/2003   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-260/2 3-260/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
8/1/2004   Overzending Doc. K. 51-687/1
28/1/2004   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 71
5/2/2004   Bespreking
Integraal verslag nr. 49, p. 5
5/2/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+130/-0/o1)
Integraal verslag nr. 49, p. 26
Doc. K. 51-687/2
5/2/2004   Aanneming zonder amendering
5/2/2004   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
11/3/2004   Bekrachtiging en afkondiging
28/10/2004   Bekendmaking (73945-73971)
20/12/2005   Erratum (54435-54436)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 8/1/2004
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 26/11/2003, 16/12/2003
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 5/2/2004
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
11/3/2004 28/10/2004, blz 73945-73971
Errata
Op 20/12/2005, blz 54435-54436