S. 3-255 Dossierfiche                  

De betrekkingen van BelgiŽ met Centraal-Afrika : Rwanda
commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging  

ontwikkelingshulp
Midden-Afrika
maatschappelijk of themadebat
bilaterale hulp
Rwanda

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-255/1 3-255/1 (PDF) Verslag namens de commissie 18/5/2004
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
15/10/2003   Indiening
15/10/2003   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
17/6/2004   Inschrijving op agenda
23/6/2004   Algemene bespreking Hand. 3-65 Hand. 3-65 (PDF)
24/6/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+47/-0/o11) Hand. 3-66 Hand. 3-66 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
15/10/2003   Verzending naar commissie
15/10/2003   Inschrijving op agenda
15/10/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Amina Derbaki†SbaÔ, Patrick Hostekint
15/10/2003   Regeling der werkzaamheden
27/1/2004   Inschrijving op agenda
27/1/2004   Hoorzitting met mevrouw Marie-France Cros, journaliste (La Libre Belgique)
27/1/2004   Gedachtewisseling
27/1/2004   Onderhoud met Z.E. de heer Emmanuel Kayitana, ambassadeur van Rwanda
27/1/2004   Gedachtewisseling
27/1/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Patrick Hostekint
5/2/2004   Inschrijving op agenda
5/2/2004   Hoorzitting met de heer A. Theodorakis, adviseur hors classe, en de heer A. Christiansen, hoofd van de desk Centraal-Afrika, van het DG Ontwikkeling van de Europese Commissie
5/2/2004   Gedachtewisseling
18/2/2004   Inschrijving op agenda
18/2/2004   Hoorzitting - met de heer Alain Verhaagen, lector, ULB; - de heer Innocent Gakwaya, directeur RAMA (la Rwandaise d'assurance maladie)
18/2/2004   Gedachtewisseling
30/3/2004   Inschrijving op agenda
30/3/2004   Niet behandeld
20/4/2004   Inschrijving op agenda
20/4/2004   Bespreking van een ontwerp van aanbevelingen
27/4/2004   Inschrijving op agenda
27/4/2004   De aanbevelingen zijn aangenomen met 7 stemmen bij 3 onthoudingen
4/5/2004   Inschrijving op agenda
4/5/2004   De geamendeerde aanbevelingen zijn aangenomen met 8 stemmen bij 1 onthouding
18/5/2004   Inschrijving op agenda
18/5/2004   De aanbevelingen zijn aangenomen met 7 stemmen bij 2 onthoudingen
18/5/2004   Goedkeuring verslag
8 stemmen bij 1 onthouding
Doc. 3-255/1 3-255/1 (PDF)
24/6/2004   Mededeling aan bestemmeling(en)
Zij zullen worden meegedeeld aan de eerste minister, aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, aan de minister van Landsverdediging en aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 23/6/2004, 24/6/2004
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Behandeling beŽindigd 15/10/2003, 27/1/2004, 5/2/2004, 18/2/2004, 18/5/2004