S. 3-2446 Dossierfiche                  

Herziening van artikel 150 van de Grondwet
--------------------
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 128, tweede uitgave, van 10 april 2003)
Philippe Mahoux   

herziening van de grondwet
jurisdictiebevoegdheid
strafrechtspraak
niet-beroepsmagistraat

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-2446/1 3-2446/1 (PDF) Herziening van de grondwet 24/4/2007
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
24/4/2007   Indiening Doc. 3-2446/1 3-2446/1 (PDF)
24/4/2007   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
24/4/2007   Verzending naar commissie
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd