S. 3-2423 Dossierfiche K. 51-3009

Wetsontwerp tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot instelling van de dienst gemeenschapswachten en tot wijziging van artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet
Regering G. Verhofstadt II  

sociaal probleem
personeelsstatuut
gemeente
gemeenschapswacht
criminaliteit
hinder
openbare orde
openbare veiligheid
misdaadbestrijding

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-3009/1 Wetsontwerp 20/3/2007
K. 51-3009/2 Verslag namens de commissie 18/4/2007
K. 51-3009/3 Tekst verbeterd door de commissie 19/4/2007
K. 51-3009/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 19/4/2007
3-2423/1 3-2423/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 20/4/2007
3-2423/2 3-2423/2 (PDF) Amendementen 24/4/2007
3-2423/3 3-2423/3 (PDF) Verslag namens de commissie 24/4/2007
3-2423/4 3-2423/4 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 26/4/2007
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
20/3/2007   Indiening Doc. K. 51-3009/1
18/4/2007   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 51-3009/2
19/4/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 280, p. 8-12
19/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+121/-0/o4)
Integraal verslag nr. 280, p. 28
Doc. K. 51-3009/4
19/4/2007   Aanneming zonder amendering
29/3/2007   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/46 3-82/46 (PDF)
29/3/2007   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/46 3-82/46 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
20/4/2007   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
20/4/2007   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 3-2423/1 3-2423/1 (PDF)
20/4/2007   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
20/4/2007   Inschrijving op agenda
26/4/2007   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 3-2423/2 3-2423/2 (PDF)
26/4/2007   Algemene bespreking Hand. 3-215 Hand. 3-215 (PDF)
26/4/2007   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-215 Hand. 3-215 (PDF)
26/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+53/-0/o2) Hand. 3-216 Hand. 3-216 (PDF)
Doc. 3-2423/4 3-2423/4 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
20/4/2007   Verzending naar commissie
24/4/2007   Inschrijving op agenda
24/4/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Fauzaya Talhaoui
24/4/2007   Bespreking
24/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o1)
24/4/2007   Aanneming zonder amendering
24/4/2007   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 3-2423/3 3-2423/3 (PDF)
26/4/2007   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
2/5/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
15/5/2007   Bekrachtiging en afkondiging
29/6/2007   Bekendmaking (36090-36095)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 19/4/2007
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 26/4/2007
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 24/4/2007
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 21/4/2007 7 27/4/2007
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 21/4/2007 30 21/5/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
15/5/2007 29/6/2007, blz 36090-36095

Kruispuntbank van de wetgeving