S. 3-2406 Dossierfiche K. 51-2989

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen van het actief kader van de krijgsmacht
David Geerts   Brigitte Wiaux   Talbia Belhouari   Philippe Monfils   Hilde Vautmans   Dalila Douifi  

kinderbescherming
rechten van het kind
militair personeel
oorlog

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2989/1 Wetsvoorstel 14/3/2007
K. 51-2989/2 Verslag namens de commissie 30/3/2007
K. 51-2989/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 12/4/2007
3-2406/1 3-2406/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 13/4/2007
3-2406/2 3-2406/2 (PDF) Verslag namens de commissie 17/4/2007
3-2406/3 3-2406/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 26/4/2007
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
14/3/2007   Indiening Doc. K. 51-2989/1
15/3/2007   Inoverwegingneming
30/3/2007   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 51-2989/2
12/4/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 278, p. 211-213
12/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 278, p. 231-232
Doc. K. 51-2989/3
12/4/2007   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
13/4/2007   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
13/4/2007   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 3-2406/1 3-2406/1 (PDF)
13/4/2007   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
19/4/2007   Inschrijving op agenda
26/4/2007   Algemene bespreking Hand. 3-215 Hand. 3-215 (PDF)
26/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+55/-0/o0) Hand. 3-216 Hand. 3-216 (PDF)
Doc. 3-2406/3 3-2406/3 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
13/4/2007   Verzending naar commissie
17/4/2007   Inschrijving op agenda
17/4/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Margriet Hermans
17/4/2007   Bespreking
17/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
17/4/2007   Aanneming zonder amendering
17/4/2007   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-2406/2 3-2406/2 (PDF)
26/4/2007   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
2/5/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
11/5/2007   Bekrachtiging en afkondiging
20/6/2007   Bekendmaking (33991-33992)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 12/4/2007
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 26/4/2007
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 17/4/2007
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 14/4/2007 15 30/4/2007
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 14/4/2007 60 12/6/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
11/5/2007 20/6/2007, blz 33991-33992