S. 3-2386 Dossierfiche K. 51-3084

Wetsontwerp houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 2 maart 2007 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uitvoering van de Overeenkomst tot verbod van de ontwikkeling, de productie, de aanleg van voorraden en het gebruik van chemische wapens en inzake de vernietiging van deze wapens, gedaan te Parijs de 13de januari 1993
Regering G. Verhofstadt II  

ontwapening
chemisch wapen
Organisatie voor het verbod van chemische wapens
internationaal recht-intern recht
vernietiging van wapens
samenwerkingsakkoord (Belgisch institutioneel kader)

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-2386/1 3-2386/1 (PDF) Wetsontwerp 10/4/2007
3-2386/2 3-2386/2 (PDF) Verslag namens de commissie 17/4/2007
K. 51-3084/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 20/4/2007
K. 51-3084/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 25/4/2007
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
10/4/2007   Indiening Doc. 3-2386/1 3-2386/1 (PDF)
10/4/2007   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
12/4/2007   Inschrijving op agenda
19/4/2007   Algemene bespreking Hand. 3-214 Hand. 3-214 (PDF)
19/4/2007   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-214 Hand. 3-214 (PDF)
19/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+58/-0/o0) Hand. 3-214 Hand. 3-214 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
10/4/2007   Verzending naar commissie
17/4/2007   Inschrijving op agenda
17/4/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Margriet Hermans
17/4/2007   Bespreking
17/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
17/4/2007   Aanneming zonder amendering
17/4/2007   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 3-2386/2 3-2386/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
19/4/2007   Overzending Doc. K. 51-3084/1
24/4/2007   Aanneming in commissie (zonder verslag)
24/4/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 281, p. 60-61
25/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 283, p. 15-16
Doc. K. 51-3084/2
25/4/2007   Aanneming zonder amendering
25/4/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
4/6/2007   Bekrachtiging en afkondiging
2/4/2009   Bekendmaking (25478-25486)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 19/4/2007
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 17/4/2007
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 24/4/2007, 25/4/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
4/6/2007 2/4/2009, blz 25478-25486