S. 3-2376 Dossierfiche K. 51-3083

Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol, opengesteld voor ondertekening te Berlijn van 1 juni 2006 tot 1 november 2006, tot wijziging van de Overeenkomst inzake de oprichting van een Internationale Commissie voor de Internationale Opsporingsdienst, gesloten te Bonn op 6 juni 1955
Regering G. Verhofstadt II  

archief
misdaad tegen de menselijkheid
jood
nationaal-socialisme
wetenschappelijk onderzoek
ratificatie van een overeenkomst
Tweede Wereldoorlog
eerbiediging van het privé-leven
overeenkomstprotocol

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-2376/1 3-2376/1 (PDF) Wetsontwerp 2/4/2007
3-2376/2 3-2376/2 (PDF) Verslag namens de commissie 17/4/2007
K. 51-3083/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 20/4/2007
K. 51-3083/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 25/4/2007
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
2/4/2007   Indiening Doc. 3-2376/1 3-2376/1 (PDF)
2/4/2007   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
12/4/2007   Inschrijving op agenda
19/4/2007   Algemene bespreking Hand. 3-214 Hand. 3-214 (PDF)
19/4/2007   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-214 Hand. 3-214 (PDF)
19/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+54/-0/o0) Hand. 3-214 Hand. 3-214 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
2/4/2007   Verzending naar commissie
17/4/2007   Inschrijving op agenda
17/4/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Pierre Galand
17/4/2007   Bespreking
17/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
17/4/2007   Aanneming zonder amendering
17/4/2007   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 3-2376/2 3-2376/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
19/4/2007   Overzending Doc. K. 51-3083/1
24/4/2007   Aanneming in commissie (zonder verslag)
24/4/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 281, p. 59-60
25/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 283, p. 15
Doc. K. 51-3083/2
25/4/2007   Aanneming zonder amendering
25/4/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
7/6/2007   Bekrachtiging en afkondiging
27/7/2007   Bekendmaking (40164-10169)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 19/4/2007
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 17/4/2007
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 24/4/2007, 25/4/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
7/6/2007 27/7/2007, blz 40164-10169