S. 3-2369 Dossierfiche K. 51-2972

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 augustus 1981 houdende de oprichting van het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers en van de Hoge Raad voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers en van het koninklijk besluit van 22 juni 1983 houdende statuut van nationale erkentelijkheid ten gunste van de leden van het Expeditiekorps voor Korea, teneinde "27 juli 1953" te vervangen door "15 september 1954" in het statuut van nationale erkentelijkheid ten gunste van de leden van het expeditiekorps voor Korea
Philippe Monfils   Talbia Belhouari   David Geerts   Hilde Vautmans   Brigitte Wiaux  

remgeld
Zuid-Korea
kosteloze medische verzorging
oud-strijder
Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oudstrijders en oorlogsslachtoffers

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2972/1 Wetsvoorstel 8/3/2007
K. 51-2972/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 29/3/2007
K. 51-2972/2 Verslag namens de commissie 3/4/2007
3-2369/1 3-2369/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 4/4/2007
3-2369/2 3-2369/2 (PDF) Verslag namens de commissie 17/4/2007
3-2369/3 3-2369/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 26/4/2007
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
8/3/2007   Indiening Doc. K. 51-2972/1
8/3/2007   Inoverwegingneming
27/3/2007   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 51-2972/2
29/3/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 276, p. 67-68
29/3/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 276, p. 93
Doc. K. 51-2972/3
29/3/2007   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
30/3/2007   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
4/4/2007   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 3-2369/1 3-2369/1 (PDF)
4/4/2007   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
19/4/2007   Inschrijving op agenda
26/4/2007   Algemene bespreking Hand. 3-215 Hand. 3-215 (PDF)
26/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+55/-0/o0) Hand. 3-216 Hand. 3-216 (PDF)
Doc. 3-2369/3 3-2369/3 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
4/4/2007   Verzending naar commissie
17/4/2007   Inschrijving op agenda
17/4/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Staf Nimmegeers
17/4/2007   Bespreking
17/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
17/4/2007   Aanneming zonder amendering
17/4/2007   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-2369/2 3-2369/2 (PDF)
26/4/2007   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
2/5/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
11/5/2007   Bekrachtiging en afkondiging
20/6/2007   Bekendmaking (33989)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 29/3/2007
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 26/4/2007
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 17/4/2007
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 10/4/2007 15 24/4/2007
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 10/4/2007 60 8/6/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
11/5/2007 20/6/2007, blz 33989